Dopuna upozorenja za javnost na aktivnosti društva FxNet Ltd

Nastavno na upozorenje Hanfe na aktivnosti društava FxNet Ltd na području Republike Hrvatske, objavljeno dana 31. ožujka 2017. na Hanfinoj internetskoj stranici, obavještavamo javnost kako navedeno upozorenje prestaje važiti, obzirom da je društvo na temelju naknadno zaprimljene obavijesti od matičnog regulatora ovlašteno na području Republike Hrvatske neposredno pružati investicijske i pomoćne usluge.

NAPOMENA: Jedini preduvjet za početak neposrednog pružanja investicijskih usluga na području Republike Hrvatske od strane investicijskih društava iz Europske Unije je ispunjavanje formalnog uvjeta zaprimanja obavijesti o istome od strane nadležnog regulatora tog inozemnog investicijskog društva.

Dodatno, upućujemo javnost na sljedeće Upozorenje za javnost na aktivnosti društva Baton Services d.o.o.