Donesena je Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja faktoring društava u elektroničkom obliku

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavještava faktoring društva da je na internetskim stranicama Hanfe, pod rubrikom „Leasing i faktoring“, u izborniku „Tehničke upute i obrasci“, podizbornik „Faktoring“, dostupna Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja faktoring društava u elektroničkom obliku.

Navedenom Tehničkom uputom uređuje se format i način dostave godišnjih i tromjesečnih financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društva u skladu s Pravilnikom o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društva (NN br. 41/16, 61/16) i Pravilnikom o kapitalu faktoring društva (NN br. 12/15).

Tehnička uputa prvi put se primjenjuje za tromjesečne izvještaje iz točke 2. Tehničke upute koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2017., a dostavljaju do 30. travnja 2017.