Vijesti

23.04.2018

Mjesečno izvješće za ožujak 2018.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za ožujak 2018. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

20.04.2018

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja mirovinskih društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima te nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Pročitaj više

19.04.2018

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja mirovinskih osiguravajućih društava

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva te nacrtom Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela.

Pročitaj više

16.04.2018

Zagrebačka burza i Hanfa unaprjeđuju standarde korporativnog upravljanja

Zagrebačka burza (ZSE) i Hanfa, uz podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), započele su projekt revidiranja zajedničkog Kodeksa korporativnog upravljanja. Cilj je projekta jačanje primjene najboljih praksi, optimizacije praćenja kompanija u području korporativnog upravljanja te podizanje razine transparentnosti kao važnog preduvjeta razvoja tržišta kapitala.

Pročitaj više

11.04.2018

Obavijest postojećim i potencijalnim korisnicima usluga faktoringa

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) rukovodeći se načelima transparentnosti i izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta, a temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ br. 140/05 i 12/12) daje sljedeću obavijest postojećim i potencijalnim korisnicima usluga faktoringa.

Pročitaj više