Vijesti

23.01.2020

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje na radnom mjestu mlađeg/višeg analitičara u Direkciji za praćenje zaštite potrošača i edukaciju, Sektor za sistemske rizike i zaštitu potrošača, objavljenog 1. listopada 2019. godine

Na temelju natječaja za zapošljavanje na poslovima mlađeg/višeg analitičara u Direkciji za praćenje zaštite potrošača i edukaciju, Sektor za sistemske rizike i zaštitu potrošača, objavljenog na internetskim stranicama Hanfe i portalu Moj Posao 1. listopada 2019., zapošljavaju se Anja Tkalčević, visoka stručna sprema i Nikolina Enc Radmanović, visoka stručna sprema.

Pročitaj više

23.01.2020

Donesene smjernice Hanfe za rješavanje odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima

Na 3. ovogodišnjoj sjednici Upravnog vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) donesene su „Smjernice i Preporuke za postupanje po članku 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu“. Navedene smjernice donesene su u cilju zaštite potrošača, ujednačavanja poslovne prakse osiguratelja na hrvatskom tržištu i pravovremenog rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilima.

Pročitaj više

17.01.2020

Mjesečno izvješće za prosinac 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za prosinac 2019. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, investicijskih društava, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

16.01.2020

ERGO osiguranja prestala postojati

Na sjednici Upravnog vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da su društvima ERGO osiguranje d.d. i ERGO životno osiguranje d.d. po sili zakona prestala važiti ranija odobrenja Hanfe za obavljanje poslova osiguranja. 

Pročitaj više