Vijesti

23.10.2019

Pokazatelj ukupnih troškova UCITS fondova za 2018. godinu

Sukladno Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda, sva društva za upravljanje UCITS fondovima dužna su redovito i periodički izračunavati i pratiti kretanje pokazatelja ukupnih troškova na godišnjoj razini. S ciljem informiranja javnosti, u nastavku se nalaze osnovne informacije o samom pokazatelju ukupnih troškova.

Pročitaj više

21.10.2019

EIOPA je identificirala pitanja zaštite potrošača u putnom osiguranju i izdaje upozorenje društvima za osiguranje koja se bave putnim osiguranjem

Kako bi potrošači, društva za osiguranje i ostali sudionici bolje razumjeli proizvode putnog osiguranja, identifikaciju potencijalnih izvora rizika i štete za potrošače te kako bi se poduzele eventualne potrebne nadzorne radnje, EIOPA je pokrenula tematski izvještaj vezan uz zaštitu potrošača u putnom osiguranju. EIOPA je provela upitnik nad 201 društvom za osiguranje koja posluju u 29 europskih zemalja radi prikupljanja informacija.

Pročitaj više

21.10.2019

Objava ažurirane tehničke dokumentacije i paralelno objavljivanje mjesečnog izračuna tehničkih podataka povezanih sa relevantnom vremenskom strukturom nerizičnih kamatnih stopa

EIOPA je 1.10.2019 objavila ažuriranu tehničku dokumentaciju vezano uz metodologiju za izvođenje relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa EIOPA-e. Nova metodologija bezrizičnih kamatnih stopa odražava promjene u glavnom pružatelju podataka na tržištu te uključuje ažuriranja vezana uz dubinu, procjenu likvidnosti i transparentnosti (DLT) instrumenata financijskog tržišta korištenih kod izračuna vremenskih struktura.

Pročitaj više

21.10.2019

EIOPA je objavila mišljenje o održivosti unutar Solventnosti II

EIOPA je 30. rujna 2019. objavila dokument o održivosti unutar Solventnosti II. Mišljenje EIOPA-e se odnosi na integraciju rizika povezanih sa klimatskim promjenama prema zahtjevima Solventnosti II – Stup I. Klimatske promjene donose značajne izazove kod procjene imovine i obveza, donošenja investicijskih odluka te kod mjerenja rizika. EIOPA ističe da u skladu s zdravom aktuarskom praksom, gdje ublažavanje rizika i sprečavanje gubitaka mogu imati značajan utjecaj, razvoj novih proizvoda osiguranja, prilagodbe dizajna i cijene proizvoda te suradnja s javnim tijelima trebali bi biti dio aktivnosti upravljanja kod društva za osiguranje.

Pročitaj više