Vijesti

20.07.2007

Mjesečno izvješće Agencije za lipanj 2007

Objavljeno je mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za lipanj 2007. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih fondova, osiguravajućih društava, leasing društava i investicijskih fondova, te poda...

Pročitaj više

28.06.2007

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA NAKNADA OD 1. SRPNJA DO 30. RUJNA 2007. GODINE za subjekte nadzora iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2007. godinu

Na temelju odredbi članka 5. stavka 2. i članka 9. stavka 2. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» br. 31/06), a u svezi članka 3. stavka 3. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plać...

Pročitaj više

27.06.2007

Termini održavanja ispita srpanj 2007.

Trinaesti rok ispita za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju održat će se 11., 12. i 13. srpnja 2007. Pravo pristupa u XIII. roku (11., 12. i 13. 07. 2007.),...

Pročitaj više