Vijesti

19.11.2019

Mjesečno izvješće za listopad 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za listopad 2019. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, investicijskih društava, društava za osiguranje, leasing društava, faktoring društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

14.11.2019

Sjednica Upravnog vijeća Hanfe: Grupacija Volvo osniva leasing društvo u Hrvatskoj

Nakon 10 godina osniva se novo leasing društvo u Hrvatskoj te je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na danas održanoj 44. sjednici donijelo rješenje kojim se društvu VOLVO GROUP CROATIA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu daje suglasnost za osnivanje leasing društva, odnosno za stjecanje kvalificiranog udjela u visini 100 posto temeljnog kapitala leasing društva Volvo Financial Services leasing d.o.o. u osnivanju.

Pročitaj više

12.11.2019

Obavijest o održavanju prvog ispitnog roka za provjeru znanja u području tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava – 16. prosinca 2019.

Prvi ispitni rok ispitnoga razdoblja za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, koje se sastoji od dva ispitna roka, održat će se u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u prostorijama RRiF Visoke škole za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.

Pročitaj više

08.11.2019

POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu Upravnog vijeća na radnom mjestu Poslovni tajnik / poslovna tajnica

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.  Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Pročitaj više