MIŠLJENJE AGENCIJE O ČLANKU 233. ZAKONA O OSIGURANJU

Zakon o osiguranju ( u daljem tekstu: ZOS ) propisuje u članku 233. da je zastupanje u osiguranju djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje za proizvode osiguranja koji međusobno ne konkuriraju.

Proizvod osiguranja predstavlja ugovor o osiguranju s obzirom na glavni rizik koji takav ugovor pokriva.

Međusobno konkurentni proizvodi osiguranja u skupini neživotnih osiguranja, utvrđuju se na osnovi glavnog rizika koji ugovor pokriva a određuju se prema vrstama neživotnih osiguranja propisanih odredbom članka 3. stavak 2. točke 1. do 18. ZOS-a.

Međusobno konkurentni proizvodi osiguranja u skupini životnih osiguranja iz članka 3. stavka 3. ZOS-a, su svi ugovori o osiguranju koji pokrivaju rizik u vrstama životnih osiguranja.

Pri obavljanju poslova zastupanja osiguranju, mogu se nuditi samo proizvodi koji nisu međusobno konkurentni prema gore naznačenim kriterijima.