Priopćenje za javnost

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) rukovodeći se načelima transparentnosti i izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta, a temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), daje sljedeće

 

Priopćenje za javnost

 

Agencija je ocijenila potrebnim ukazati svim sudionicima na tržištu i investicijskoj javnosti na relevantne odredbe Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13, dalje: ZTK) koje se odnose na javnu objavu propisanih informacija izdavatelja.

Sukladno odredbi članka 440. stavak 1. ZTK izdavatelj je obvezan propisane informacije objaviti javnosti na način koji javnosti omogućuje brz pristup do propisanih informacija na ravnopravnoj osnovi.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji prestala je važiti odredba članka 440. stavak 2. ZTK, sukladno kojoj izdavatelj za objavljivanje javnosti propisanih informacija mora koristiti medije za koje se razumno može pretpostaviti da će propisane informacije, koliko god je to moguće, učiniti istovremeno dostupnima najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj, pri čemu je izdavatelj obvezan koristiti isključivo medije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a stupila je na snagu odredba članka 440. stavak 3. ZTK, sukladno kojoj izdavatelj za objavljivanje javnosti propisanih informacija mora koristiti medije za koje se razumno može pretpostaviti da će propisane informacije, koliko god je to moguće, učiniti istovremeno dostupnima najširoj javnosti u Republici Hrvatskoj i u ostalim državama članicama, pri čemu izdavatelj nije obvezan koristiti isključivo medije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pri odabiru medija koji se koriste na području Europske unije izdavatelj mora voditi računa da isti ispunjavaju uvjete iz članka 440. stavak 1. i 3. ZTK i članka 21. stavak 1. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća broj 2004/109/EZ od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u svezi podataka o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu kojom se mijenja i dopunjuje Direktiva 2001/34/EZ.