Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu oslobađaju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2015. godini

Dana 28. kolovoza 2015. na 60. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih donesena je Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu oslobađaju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2015. godini.