PREZENTACIJA S KONFERENCIJE

Dana 27. srpnja 2006. u 11:00 sati održana je u konferencija za tisak Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na temu: Položaj dioničara u postupku preuzimanja Plive d.d. Zagreb i okvirni rokovi. Prezentaciju s konferencije možete preuzeti .... ovdje ....