Natječaj za primanje zaposlenika u radni odnos

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA RASPISUJE

N A T J E Č A J za primanje zaposlenika u radni odnos:

I. SEKTOR ZA LICENCIRANJE I PROVOĐENJE ZAKONSKIH MJERA Odjel za tržišta kapitala 1 savjetnik za rad na neodređeno vrijeme Uvjeti za rad VII/1 pravnog usmjerenja Najmanje 3 godine radnog iskustva Poznavanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu 1 stručni suradnik za rad na neodređeno vrijeme Uvjeti za rad VII/1 pravnog usmjerenja Najmanje 1 godina radnog iskustva Poznavanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu II. SEKTOR ZA SUPERVIZIJU I Odjel za društva za osiguranje i mirovinska osiguravajuća društva 5 pripravnika za rad na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci s naknadnom mogućnošću ugovaranja rada na neodređeno vrijeme Uvjeti za rad VII/1 pravnog, ekonomskog ili prirodoslovno- matematičkog usmjerenja Poznavanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu III. SEKTOR ZA SUPERVIZIJU II Odjel za tržišta kapitala 5 pripravnika za rad na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci s naknadnom mogućnošću ugovaranja rada na neodređeno vrijeme Uvjeti za rad VII/1 pravnog, ekonomskog ili prirodoslovno- matematičkog usmjerenja Poznavanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu IV. SEKTOR ZA PROCJENU RIZIKA, ISTRAŽIVANJE I STATISTIKU Odjel za prikupljanje, obradu i objavu podataka 1 pripravnik za rad na određeno vrijeme u trajanju 12 mjeseci s naknadnom mogućnošću ugovaranja rada na neodređeno vrijeme Uvjeti za rad VII/1 ekonomskog ili prirodoslovno- matematičkog usmjerenja Poznavanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu V. SEKTOR ZA SURADNJU I UNAPREĐENJE POSLOVANJA Odjel za zaštitu potrošača 1 viši savjetnik za rad na neodređeno vrijeme Uvjeti za rad VII/1 pravnog usmjerenja Najmanje 3 godine radnog iskustva Poznavanje engleskog jezika i rada na osobnom računalu

Za poslove pod I i V uz ponudu kandidati moraju priložiti: Životopis, Diplomu, Domovnicu, dokaz o znanju engleskog jezika, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), presliku radne knjižice, a za poslove pod II, III, IV potrebno je priložiti prethodno navedenu dokumentaciju bez preslike radne knjižice. Kandidati su obvezni u prijavi naznačiti redni broj za koji podnose prijavu. Prednost pri odabiru imat će kandidati sa iskustvom na istim ili sličnim poslovima. Pismene prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 14 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Bogovićeva 1 a., 10000 Zagreb, s naznakom «za natječaj«.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Klasa: 112-01/06-01/01 Urbroj: 326-01/06-1 Zagreb, 21. srpnja 2006. Skini u PDF formatu