KONFERENCIJA ZA TISAK

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga održat će u četvrtak, 27. srpnja 2006. godine, u 11:00 sati u svojim prostorijama u Gajevoj 5 tiskovnu konferenciju na temu: Položaj dioničara u postupku preuzimanja Plive d.d. Zagreb i okvirni rokovi