Mjesečno izvješće Agencije za ožujak 2006.

Objavljeno je mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za ožujak 2006. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih fondova, osiguravajućih društava i investicijskih fondova te podatke o tržištu kapitala. DOWNLOAD 1.1. NAPOMENA: U verziji 1.1. Mjesečnog izvještaja za ožujak 2006. napravljena je korekcija podataka u tablici 26. Otvoreni investicijski fondovi.