PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA-DRUGI ISPITNI ROK ZA BROKERE, INVESTICIJSKE SAVJETNIKE I OVLAŠTENE UPRAVITELJE MIROVINSKIM FONDOVIMA

I. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga započinje sa zaprimanjem zahtjeva za polaganjem ispita za dobivanje dozvole ili licence za brokere, investicijske savjetnike i ovlaštene upravitelje mirovinskim fondovima u drugom ispitnom roku.

II. Drugi rok ispita za investicijske savjetnike održat će se 08.12.2007. , a drugi rok ispita za brokere i ovlaštene upravitelje mirovinskim fondovima održat će se 15.12.2007. u prostorima Filozofskog fakulteta, I. Lučića 3.

Popis kandidata i točno vrijeme početka ispita bit će naknadno objavljeno.

III. Napominjemo da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela dva nova pravilnika: Pravilnik o načinima sprječavanja sukoba interesa te Pravilnik o razvrstavanju klijenata čije je sadržaje potrebno proučiti obzirom da će ispit sadržavati provjeru poznavanja istih.

IV. Zahtjev mogu podnijeti samo oni kandidati koji su pristupili prvom ispitnom roku i nisu ga uspješno položili.

V. Naknada za pristup ispitu pojedinačno za svaku grupu (brokeri, investicijski savjetnici i ovlašteni upravitelji mirovinskim fondovima) iznosi 2000,00 kn.

Uplate će se primati na žiro-račun Agencije kod Hrvatske poštanske banke, br. 2390001-1100329373.

Poziv na broj za ispit za brokere: 00 JMBG-1002

Poziv na broj za ispit za investicijske savjetnike: 00 JMBG-1003

Poziv na broj za ispit za upravitelje mirovinskim fondovima: 00 JMBG-1004

VI. Zahtjevi za pristupanje ispitu s priloženim dokazom o plaćenoj naknadi za pristupanje ispitu podnose se Agenciji na Obrascu br. 1.

Obrazac br. 1 – Zahtjev za polaganje ispita

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Agenciju, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 03. prosinca 2007. godine do 10 sati.

VII. Za sve ostale informacije možete se obratiti osobama za kontakt:

HELENA DRETVIĆ 01/63 00 150 helena.dretvic@hanfa.hr

DANIJELA ŠARIĆ LUKAČIĆ danijela.saric@hanfa.hr 01/63 00 150