Obavijest u vezi s održavanjem obrazovnog programa i ispita iz područja tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava

Objavljeno: 9. rujna 2020.

Hanfa obavještava kako će se jedinstveni obrazovni program za stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, organizirati od 21. rujna do 1. listopada 2020. godine, a ispit za provjeru znanja 8. listopada 2020. godine.

Obrazovni program i ispiti regulirani su Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje (NN, br. 99/19), i Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (NN, br. 99/19)

Hanfa će prijave za jedinstveni obrazovni program i ispite početi zaprimati danom objave ove obavijesti na Hanfinim mrežnim stranicama zaključno sa srijedom, 16. rujna 2020. godine.

U razmatranje će se uzeti samo one prijave koje se fizički dostave ili zaprime sa svom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 16. rujna 2020. 

Prijave sa pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno (putem Pisarnice Hanfe svakim radnim danom u vremenu od 9-14 sati) ili preporučeno putem pošte na adresu Franje Račkoga 6, Zagreb.

Prijava za pohađanje obrazovnog programa podnosi se Hanfi na sljedećem obrascu: Prijava za pohađanje obrazovnog programa

Po zaprimanju uredno dostavljene prijave, Hanfa će polaznicima dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita, na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Zainteresirane osobe prijavljuju se za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa, bez obzira na izabrane kolegije koje žele pohađati.

Obrazovni program održavati će se svakog radnog dana od 21. rujna do 1. listopada 2020. u vremenu od 15.00 do 18.15, odnosno 20.00 sati u na lokaciji koju ćemo naknadno javiti, uz obvezu pridržavanja svih preporučenih mjera Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. Aktualne mjere kojih će se polaznici biti dužni pridržavati, Hanfa će objaviti u sklopu obavijesti s pozivom kandidatima za pristupanje ispitu. Raspored predavanja biti će poslan polaznicima obrazovnog programa putem elektroničke pošte.

Informacije o visini i uplati naknade nalaze se u dokumentu Naknade.

 

Ispitni rok

Prvi ispitni rok ispitnoga razdoblja za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, koje se sastoji od dva ispitna roka, održat će se u četvrtak, 8. listopada 2020. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb, s početkom u 9.00 sati, uz obvezu pridržavanja svih preporučenih mjera Stožera civilne zaštite RH za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom.

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili zaprime u Hanfu (Ulica Franje Račkoga 6, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 16. rujna 2020. godine.

Zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno (putem Pisarnice Hanfe svakim radnim danom u vremenu od 9-14 sati) ili preporučeno putem pošte na adresu Franje Račkoga 6, Zagreb.

Prijava za pristupanje ispitu podnosi se Hanfi na sljedećem obrascu:

Prijava za polaganje ispita (informiranje, brokerski poslovi, investicijsko savjetovanje),

Prijava za polaganje ispita (mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva)

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati dokumentom s fotografijom zbog čega je potrebno doći najkasnije do 8.45 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, tablet-uređaja, mobilnih telefona, pametnih telefona i sl., niti na bilo koji način ometati održavanje ispita.

Ispit će trajati:

  • za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama: 1 sat
  • za brokerske poslove: 2 sata
  • za investicijsko savjetovanje: 2 sata i 30 minuta
  • za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova: 2 sata i 30 minuta
  • za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom: 2 sata i 30 minuta

Da bi položio ispit kandidat mora ostvariti najmanje 60 posto točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija.

Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu biti će objavljen najkasnije pet dana prije održavanja ispitnog roka.

Također, u slučaju promjene okolnosti u vezi s epidemiološkom situacijom u pogledu koronavirusa koje bi izazvale i promjene povezane s održavanjem ispitnog roka u listopadu 2020., Hanfa će bez odgode objaviti odgovarajuću obavijest na svojim mrežnim stranicama.

Napominjemo kako će se drugi ispitni rok ovoga ispitnog razdoblja održati početkom studenoga 2020., o čemu će Hanfa na svojim mrežnim stranicama pravodobno detaljnije obavijestiti zainteresiranu javnost.

Za sve dodatne informacije pogledajte relevantne pravilnike i Vodič za ispite u organizaciji Hanfe, koji su dostupni na našoj stranici Ispiti u organizaciji Hanfe.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi s obrazovnim programom možete se obratiti na kontakt:

Ksenija Veseli

01/6173-263

ksenija.veseli@hanfa.hr

ili

Goran Bakula

01/ 6173-494

goran.bakula@hanfa.hr

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama u vezi s ispitima možete se obratiti na kontakt: 

Maša Perleta

01/6173-219

masa.perleta@hanfa.hr