Obavijest u vezi s održavanjem obrazovnog programa iz područja tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava

Objavljeno: 19. prosinca 2019.

Hanfa obavještava kako će se jedinstveni obrazovni program za stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, organizirati od 7. do 17. siječnja 2020. godine.

Obrazovni program i ispiti regulirani su:

Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje (NN, br. 99/19), i Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom (NN, br. 99/19)

Hanfa će prijave za jedinstveni obrazovni program početi zaprimati danom objave ove obavijesti na Hanfinim mrežnim stranicama. Prijave sa pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno (putem Pisarnice Hanfe svakim radnim danom u vremenu od 9-14 sati) ili preporučeno putem pošte na adresu Franje Račkoga 6, Zagreb. U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili zaprime sa svom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 3. siječnja 2020.  Prijave predane u Pisarnicu Hanfe/poslane putem pošte nakon 3. siječnja 2020. Hanfa neće uzeti u razmatranje.

Prijava za pohađanje obrazovnog programa podnosi se Hanfi na sljedećem obrascu:

Prijava za pohađanje obrazovnog programa

Po zaprimanju uredno dostavljene prijave, Hanfa će polaznicima dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita, na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi.

Zainteresirane osobe prijavljuju se za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa, bez obzira na izabrane kolegije koje žele pohađati.

Obrazovni program održavati će se svakog radnog dana od 7. do 17. siječnja 2020. u vremenu od 15.00 do 18.15, odnosno 19.45 sati u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Draškovićeva 45, Zagreb.

Informacije o visini i uplati naknade nalaze se u dokumentu Naknade.

Napomena:

Raspored predavanja biti će poslan polaznicima obrazovnog programa putem elektroničke pošte.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti na kontakt:

Ksenija Veseli

01/6173-263

ksenija.veseli@hanfa.hr

ili

Goran Bakula

01/ 6173-494

goran.bakula@hanfa.hr