Priopćenje o zakonitosti i rizičnosti poslovanja trgovačkog društva ROYAL mirovinsko osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 14.stavaka 1.i 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( „Narodne Novine“, br 140/05) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdaje slijedeće

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

o zakonitosti i rizičnosti poslovanja trgovačkog društva pod nazivom «ROYAL mirovinsko osiguranje d.d.»

I. Osnovni podaci o društvu.

Tvrtka ROYAL «mirovinsko osiguranje» d.d sa sjedištem u Zagrebu, Trg Mažuranića 13 jest trgovačko je društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem 080004339 , koje kao predmet poslovanja ima upisanu djelatnost «mirovinsko osiguranje» prema nomenklaturi iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti i upisani temeljni kapital od 7.000.000,00 kn.

Međutim tvrtka ROYAL «mirovinsko osiguranje» d.d nije uskladilo svoju djelatnost niti sa Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje („Narodne Novine“,br 106/99 i 63/00), niti sa Zakonom o osiguranju („Narodne Novine“,br. 46/97 pročišćeni tekst , 116/99, 11/02 ) odnosno s novim Zakonom o osiguranju („Narodne Novine“, br. 151/05 ), a što je svakako bilo obvezno učiniti do 30.06.2002.godine, u skladu s odredbama Uredbe o dopuni zakona o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju i Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Djelatnost ROYAL «mirovinskog osiguranja» d.d nije usklađena sa zakonom i svoju djelatnost nuđenja i prodaje tzv.“mirovinskih programa“ obavlja unatoč činjenici kako za tu djelatnost nema licencu niti valjanu zakonsku osnovu, dakle posluje nezakonito .

II.Kronologija.

Tvrtka ROYAL „mirovinsko osiguranje“ d.d je do ožujka 1997. godine bila pod nadzorom Direkcije za nadzor društava za osiguranje, kao jednim od prednika Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, državnim tijelom nadležnim za nadzor društava za osiguranje.

S obzirom da se odredbama izmijenjenog Zakona o osiguranju ( „Narodne Novine“, br. 20/97) iz 1997. godine mirovinska osiguranja više ne smatraju poslovima osiguranja, u uvjetima provedbe mirovinske reforme kroz kapitalizirani mirovinski sustav, zakonodavac je imao intenciju nadzor nad subjektima koja su se bavila poslovima mirovinskog osiguranja staviti pod nadzor Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja,ustanovljenoj Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne Novine, br 49/99, 3/00 , 103/03 i 117/04). Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje definiran je pojam mirovinskog osiguravajućeg društva,najniži temeljni kapital, sadržaj mirovinskih programa,uvjeti za članove uprave , obveza stjecanja odobrenja za rad (licence), odnosno ovlaštena je Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja za izdavanje odobrenja za rad i obavljanje nadzora nad mirovinskim osiguravajućim društvima. Tvrtka ROYAL „mirovinsko osiguranje“ d.d. postavila je dana 23.05.2002. Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva, ali odobrenje za rad nikad nije izdano radi neispunjavanja zakonskih uvjeta, unatoč opetovanom ukazivanju na nedostatke u dokumentaciji, kapitalu društva, ulaganju i dostatnosti tehničkih pričuva i aktuarskim izračunima .

III.Sadašnje stanje i nezakonito obavljanje djelatnosti.

Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ustanovljena je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga koja od 01.01.2006.godine u svim osnovnim karakteristikama objedinila nadležnosti i rad, odnosno funkciju nadzora nad subjektima pružanja financijskih usluga dotadašnje Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja,Komisije za vrijednosne papire RH i Direkcije za nadzor društava za osiguranje.

Tvrtka ROYAL „mirovinsko osiguranje“ d.d unatoč nazivu u tvrtci koja asocira na neko od mirovinskih ili rentnih osiguranja nije u sustavu nadzora u djelokrugu i nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, niti posjeduje licencu za obavljanje poslova mirovinskog osiguranja.

Posebno se naglašava da se tvrtka ROYAL „mirovinsko osiguranje“ d.d u provođenju djelatnosti – tzv.programa „Dokupa mirovine“ - a što očito proizlazi iz uvida u dokumentaciju i temeljna financijska izvješća dostavljena Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i njenom pravnom predniku, Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja – ne pridržava pravila struke , ima nedostatan iznos vlastitog kapitala i nema vezano na osnovnu djelatnost formirane dostatne pričuve koje garantiraju pravovremeno i potpuno ispunjavanje obveza preuzetih temeljem sklopljenih ugovora. Marketinške poruke koje oglašava tvrtka ROYAL a u kojima se navodni mirovinski program „Dokup mirovine“ čak naziva i izvorno hrvatskim proizvodom, stvaraju pogrešan i lažni dojam za potencijalne poslovne partnere i buduće korisnike mirovina.

IV. Rizičnost poslovanja i upozorenje sadašnjim i budućim korisnicima mirovina.

U tom smislu Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdaje ovo priopćenje i obavještava potrošače, sadašnje i buduće poslovne partnere i korisnike tzv. „mirovinskih programa“ ROYAL-a da sklapajući ugovore sa ROYAL „mirovinskim osiguranjem“ d.d posluju na vlastiti rizik i da tvrtka ROYAL „mirovinsko osiguranje“ nema adekvatan kapital, pravilno uložene i dostatne tehničke pričuve kao i aktuarske izračune koje bi garantirale ispunjenje preuzetih obveza radi isplata mirovina a posebno kroz dulje razdoblje.

V. Obveza obavještavanja drugih državnih tijela.

Konačno na temelju svoje zakonske obveze propisane odredbom članka 15. stavak 1. točka 11. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će izvijestiti druga nadležna državna tijela o nedozvoljenom i nezakonitom obavljanju djelatnosti tvrtke ROYAL „mirovinskog osiguranja „ d.d., kako bi unutar svoje nadležnosti poduzeli potrebne mjere.