Obavijest o Odluci kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu oslobađaju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2016. godini

Dana 19. kolovoza 2016. na 52. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih donesena je Odluka kojom se obveznici plaćanja naknada iz članka 2. Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu oslobađanju plaćanja dijela naknada za određena razdoblja u 2016. godini.