Priopćenje za javnost

Nastavno na učestale upite javnosti vezane uz korištenje usluga trgovanja financijskim ugovorima za razlike („CFD-contracts for difference“) i valutama na trgovinskim platformama (tzv. spot forex), Hanfa još jednom napominje kako spot forex trgovanje nije obuhvaćeno zakonima za čiju je provedbu nadležna Hanfa, te da u tom smislu i dalje vrijede upozorenja Hanfe da se radi o aktivnosti koja u Republici Hrvatskoj nije regulirana te da fizičke i pravne osobe kao korisnici tih usluga nisu zaštićeni kao korisnici investicijskih usluga u smislu Zakona o tržištu kapitala, odnosno ne postoji zakonska zaštita njihovih prava i investiranih sredstava.

Za razliku od spot forex-a, financijski ugovori za razlike (CFD-ovi) su financijski instrumenti definirani Direktivom o tržištima financijskih instrumenata (MIFID) i Zakonom o tržištu kapitala te je pružanje usluga trgovanja i samo trgovanje tim instrumentima od strane investicijskih društava pod nadzorom Hanfe odnosno regulatornih tijela država članica. Stoga se ulagatelji pozivaju da prije donošenja odluke o ulaganju u takve financijske instrumente na internetskim stranicama Hanfe provjere ima li pružatelj usluga odgovarajuće odobrenje Hanfe odnosno ako se radi o društvu registriranom u drugoj državi članici Europske unije, nalazi li se ono na popisu društava za koja je Hanfa sukladno zakonom propisanoj proceduri zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da su i trgovanje spot forexom i CFD-ovima izrazito rizične i kompleksne aktivnosti, Hanfa putem ovog priopćenja upozorava potencijalne ulagatelje da prije donošenja odluke o prihvaćanju takvih usluga ulože dodatne napore te prikupe što je moguće više podataka o proizvodu i/ili usluzi koja im se nudi, posebno one o  potencijalnim rizicima te o samom pružatelju usluge, uključujući i poslovne rezultate pružatelja usluga te ako je moguće iskustva drugih ulagatelja. Isto tako, preporučujemo zatražiti od pružatelja usluga pisanu dostavu svih navedenih podataka, kao i preslike dozvola i certifikata na koje se eventualno poziva. Ako se potencijalni ulagatelj i nakon prikupljanja svih navedenih podataka odluči preuzeti rizik takvog ulaganja, taj rizik bi trebao biti razmjeran njegovim mogućnostima. Posebno treba voditi računa o tome da se uzimanjem kredita radi ulaganja, rizičnost ulaganja višekratno povećava.

Općenito, mali ulagatelji koji često nemaju dovoljno potrebnog znanja ili podataka za razumijevanje rizika povezanih s trgovanjem na financijskim tržištima, trebali bi potpuno izbjegavati proizvode koji im se čine složenima i kojima se ne trguje na uređenom tržištu.

U svrhu potpunijeg informiranja o trgovanju na forex tržištima, Hanfa investicijsku javnost, a posebno male ulagatelje, upućuje i na studiju francuskog nadzornog tijela tržišta kapitala (Autorité des marchés financiers- AMF) o prinosima koje su u četverogodišnjem razdoblju ostvarili mali ulagatelji na Forex tržištima koristeći usluge pružatelja usluga koji su pod nadležnošću AMF-a.

Studija obuhvaća i forex spot trgovanje i trgovanje ugovorima za razlike (CFD), a iako je ograničena na određeno razdoblje i određeni broj pružatelja usluga i njihove aktivne klijente, njezini rezultati ukazuju da se radi o vrlo rizičnom i promjenjivom tržištu na kojemu:

-       postotak ulagatelja koji su ostvarili gubitak iznosi 89%,

-       prosječni gubitak po ulagatelju iznosi (u razdoblju od 2009 do 2012) gotovo 10 900 eura,

-       u promatranom razdoblju, 13 224  ulagatelja izgubilo je 175 milijuna eura, a preostalih 1 575 ulagatelja ostvarilo dobit od 13,8 milijuna eura.

Navedena studija je osim na francuskom dostupna i na engleskom jeziku na internetskoj stranici Francuskog nadzornog tijela- AMF (http://www.amf-france.org) putem sljedeće poveznice.