PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Društvo ACTAVIS GROUP hf sa sjedištem u Islandu, Reykjavikurvegi 76-78 Hafnarfirdi, zastupano po punomoćniku, odvjetničkom društvu Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba, izvijestilo je 18.rujna 2006.godine Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o povlačenju ponude za preuzimanje društva PLIVA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 49.

Obavijest ACTAVIS GROUP hf o povlačenju ponude za preuzimanje društva PLIVA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, bit će objavljena u Jutarnjem listu, Večernjem listu kao i Narodnim novinama.