Natječaj za primanje zaposlenika u radni odnos

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

za radno mjesto

Viši savjetnik u Sektoru za superviziju I (nadzor nad poslovanjem društava koja se bave poslovima laesinga i factoringa)

- odjel za leasing i factoring

Od kandidata se očekuje da zadovoljavaju slijedeće uvjete:

VSS ( VII/1) ekonomskog ili pravnog smjera

radno iskustvo najmanje 3 godine na poslovima leasinga

poznavanje rada na računalu

znanje jednog stranog jezika

Stručni suradnik u Sektoru za superviziju I (nadzor nad poslovanjem društava koja se bave poslovima laesinga i factoringa)

- odjel za leasing i factoring

Od kandidata se očekuje da zadovoljavaju slijedeće uvjete:

VSS ( VII/1) ekonomskog ili pravnog smjera

radno iskustvo najmanje 2 godine na poslovima leasinga ili sličnim poslovima

poznavanje rada na računalu

znanje jednog stranog jezika

Uz ponudu za sklapanje ugovora o radu molimo obvezno dostaviti:

kratki životopis

detaljan opis dosadašnjih radnih mjesta i stečenih iskustava

preslik radne knjižice

preslik diplome o stečenoj stručnoj osposobljenosti

uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Kompletirane ponude molimo poslati poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom «za natječaj-supervizija I» najkasnije u roku od 10 dana od objave natječaja na adresu:

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Bogovićeva 1a, 10000 ZAGREB

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Klasa: 112-01/06-01/03

U br: 326-07/06-1

Zagreb, 07. rujna 2006.

Skini u PDF formatu