PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 11. rujna 2006. rješenje kojim se Društvu BARR LABORATORIES EUROPE B.V., 1012KK Amsterdam, Rokin 55, Kraljevina Nizozemska, odobrava objavljivanje izmjene ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PLIVA d.d., Zagreb, Grada Vukovara 49, odobrene Rješenjem Agencije, Klasa: UP/I-450-08/06-10/31, Ur. broj: 326-101/06-14, od 10. kolovoza 2006.

TEKST RJEŠENJA