PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

1.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici održanoj 10. kolovoza 2006. rješenje kojem se društvu BARR LABORATORIES EUROPE B.V. Nizozemska, odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PLIVA d.d. Zagreb.   TEKST RJEŠENJA   2.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavještava javnost da je društvo ACTAVIS GROUP hf Island, podnijelo 09. kolovoza 2006. putem punomoćnika, odvjetničkog društva Bogdanović, Dolički & Partneri iz Zagreba, preporučenom pošiljkom preko pošte u Zagrebu, zahtjev za odobrenje ponude za preuzimanje javnog dioničkog društva PLIVA d.d. Zagreb.