PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

PREDMET: RES FUTURA d.o.o., neovlašteno obavljanje djelatnosti - priopćenje za javnost Temeljem članka 14. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj Agenciji za nadzor financijskih usluga, Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) upoznaje javnost s ulogom i načinom funkcioniranja financijskog sustava uključujući i razvijanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama ulaganja i financijskih poslova. Ovim priopćenjem Agencija ukazuje na obavljanje poslova s vrijednosnim papirima bez dozvole usprkos postojećoj zabrani obavljanja poslova s vrijednosnim papirima od strane društva Res Futura d.o.o., prije Terminske transakcije d.o.o. Dana 19. siječnja 2006. Agencija je društvu Terminske transakcije d.o.o. Vukotinovićeva 4, Zagreb MB:080540644, Rješenjem klasa: UP/I-041-02/06-01/16 ur. broj: 326-104/06-04, zabranila obavljanja terminskih (futures) poslova i svih drugih poslova s vrijednosnim papirima za koje odobrenje daje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Odredbama članka 35. Zakona o tržištu vrijednosnih papira propisano je da poslove s vrijednosnim papirima kao djelatnost smiju obavljati samo brokersko društvo i banka (ovlaštena društva), koji su za obavljanje tih poslova dobili dozvolu Agencije i upisali ih kao djelatnost u sudski registar, dok osobe koje nemaju dozvolu te poslove ne smiju obavljati. Agencija je dana 09. svibnja 2006. godine, u okviru obavljanja svojih ovlasti, saznala da usprkos navedenoj zabrani društvo Res Futura d.o.o., Zagreb, Vukotinovićeva 4, MBS: 080540644 (dakle, na istoj adresi, s istim matičnim brojem subjekta te istom osobom osnivačem i direktorom kao društvo Terminske transakcije d.o.o.) obavlja poslove s vrijednosnim papirima za koje nema potrebne dozvole Agencije. Agencija napominje da su poslovi koji su predmet tih ponuda (terminski poslovi) vrlo rizični poslovi koji investitorima mogu donijeti značajnu dobiti ali i vrlo često značajni gubitak. Stoga se navedeni poslovi rijetko preporučuju osobama koji nemaju iskustva na tržištima kapitala dok se posredništvom u obavljanju takvih poslova smiju baviti samo ovlaštena društva kojima je Agencija izdala dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima. Ingerencija Agencije ne staje samo na izdavanju dozvole već ista kontinuirano nadzire zakonitost poslovanja ovlaštenih društava. Stoga Agencija postupanje društva Res Futura d.o.o., kojim pokušava obavljati djelatnosti s vrijednosnim papirima bez dozvole, a time i bez kontrole nadzornih tijela, smatra nezakonitim i izuzetno rizičnim za osobe koje odluče prihvatiti takve ponude. Ovim priopćenjem Agencija obavještava sve pravne i fizičke osobe da ne prihvaćaju ponude koje im se daju telefonski od strane društva Res Futura d.o.o. (i s njima povezanim društvima) a čiji je predmet ulaganje u inozemne financijske instrumente. Agencija napominje da ciljanu skupinu osoba kojima se ovakve telefonske ponude upućuju predstavljaju mala i srednja poduzeća.