TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA

Ispiti za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i upravitelja mirovinskim fondovima održat će se 2. i 9. prosinca 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Unska 3.

Pravo pristupa ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika koji će se održati 2. prosinca 2006. godine imaju kandidati, kako slijedi:

Popis kandidata 2. prosinca 2006. godine – investicijski savjetnik

Pravo pristupa ispitu za obavljanje poslova brokera koji će se održati 9. prosinca 2006. godine imaju kandidati, kako slijedi:

Popis kandidata 9. prosinca 2006. godine – brokeri

Pravo pristupa ispitu za obavljanje poslova brokera koji će se održati 9. prosinca 2006. godine imaju kandidati, kako slijedi:

Popis kandidata 9. prosinca 2006. godine – upravitelji mirovinskim fondovima

  

Točno vrijeme početka svakog pojedinog ispita bit će objavljeno naknadno na web stranicama Agencije.

Ukoliko je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga propustila staviti nekog od kandidata na listu, molimo da se javite kontakt osobama u Agenciji: helena.dretvic@hanfa.hr ili danijela.saric@hanfa.hr