Obavijest o izobrazbi i polaganju ispita

IZOBRAZBA I POLAGANJE ISPITA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ILI LICENCE ZA BROKERE, INVESTICIJSKE SAVJETNIKE I OVLAŠTENE UPRAVITELJE MIROVINSKIM FONDOVIMA

I. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2006. donijela Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova:

brokera,

investicijskog savjetnika i

ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima

- tekst Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera, investicijskog savjetnika i ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima.

II. O organizaciji i vremenu održavanja obrazovnog programa za stjecanje dozvole ili licence kao i samom sadržaju programa, Agencija će izvijestiti javnost također putem ove web stranice.

III. Prijave zainteresiranih polaznika početi će se zaprimati od dana objave Pravilnika na ovoj web stranici.

IV. Naknada za pohađanje obrazovnog programa iznosi 3000,00 kn a za pristup ispitu pojedinačno za svaku grupu (brokeri, investicijski savjetnici i ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova) po 2000,00 kn. Kandidati mogu polagati ispit za dobivanje dozvole ili licence ili samo za jednu, dvije ili sve tri dozvole ili licence iz točke I. ove obavijesti.

Uplate će se primati na žiro-račun Agencije kod Hrvatske poštanske banke, br. 2390001-1100329373.

Poziv na broj za obrazovni program: 00 JMBG-1001

Poziv na broj za ispit za brokere: 00 JMBG-1002

Poziv na broj za ispite za investicijske savjetnike: 00 JMBG-1003

Poziv na broj za ispite za upravitelje mirovinskim fondovima: 00 JMBG-1004

V. Zahtjevi za pohađanje obrazovnog programa i pristupanje ispitu sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se Agenciji na Obrascima br. 1 i 2.

Obrazac br. 1 – Zahtjev za polaganje ispita

Obrazac br. 2 – Zahtjev za pohađanje obrazovnog programa

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili stignu u Agenciju bez obzira na način dostave, zaključno s danom 20. rujna 2006. godine do 10 sati.

VI. Za sve potrebne informacije možetese obratiti osobama za kontakt:

HELENA DRETVIĆ

01/48 91 862 helena.dretvic@hanfa.hr

DANIJELA ŠARIĆ LUKAČIĆ

01/48 91 863

danijela.saric@hanfa.hr