Uvođenje eura

Strategija za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

Objavljeno: 07. ožujka 2022.

Ovaj dokument opisuje ekonomske koristi i troškove uvođenja eura te navodi aktivnosti i politike koje je potrebno poduzeti da bi se euro uveo kao službena valuta u Republici Hrvatskoj. Unatoč nepovoljnim aktivnostima pandemije COVID-19 i potresa hrvatska kuna je u srpnju 2020. priključena europskom tečajnom mehanizmu ERM II, što je jedan od preduvjeta uvođenja eura, planiranog za 1. siječnja 2023. Potrebno je nastaviti voditi razborite ekonomske i strukturne policije radi jačanja otpornosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i ostvarivanja makroekonomske stabilnosti. Ovaj dokument, između ostalog, donosi strateške odrednice ekonomske politike u predstojećem razdoblju koja će osim   nastojanja da se ispune propisani kriteriji za uvođenje eura, pridonijeti i stvaranju uvjeta za održivu ekonomsku konvergenciju.

Osim primjerenosti uvođenja eura u Hrvatsku prema teoriji optimalnih valutnih područja, kao i ocjene o tome kako Hrvatska stoji prema njezinim kriterijima, dokument analizira koristi i troškove uvođenja eura te opisuje postupak uvođenja eura i navodi koje je minimalne kriterije potrebno ispuniti za njegovo uvođenje. Koje će biti mogućnosti i odrednice za daljnje vođenje ekonomske politike nakon uvođenja jedinstvene europske valute u Hrvatskoj također je opisano u samom dokumentu, a ne treba zaboraviti da je uvođenje jedna od koraka u smjeru jačanja dublje europske integracije Hrvatske.

Uz nastavak vođenja razboritih ekonomskih i strukturnih politika radi jačanja otpornosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva potrebno je započeti i s operativnim pripremama za zamjenu hrvatske kune eurom, a o čemu je više napisano u Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom.

Povratak na vrh

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom

Objavljeno: 07. ožujka 2022.

Na dan njegova uvođenja euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Cijene i svi ostali iznosi iskazani u kunama preračunavat će se u eure, primjenom fiksnog tečaja konverzije. To znači konverziju gotovine, depozita, kredita, cijena i ostalih novčanih iskaza vrijednosti. Tijekom uvođenja eura posebna pozornost obratit će se na zaštitu potrošača, kako ne bi došlo do nerealnog preračunavanja cijena te da se  potrošači ne bi pritom stavili u nepovoljniji položaj nego do tada.

U ovom dokumentu možete se upoznati sa svim važnijim aktivnostima koje će sudionici priprema za uvođenje eura, iz javnog i privatnog sektora, provoditi u sljedećem razdoblju a kako bismo se svi što bolje i efikasnije pripremili za navedene promjene.

U ovom dokumentu možete se upoznati s glavnim pojmovima i tijekom procesa uvođenja eura, a dan je i pregled pravnog okvira na razini Europske unije koji uređuje korištenje eura kao zajedničke valute te opisuje potrebne promjene nacionalnog zakonodavstva. Čitajući Nacionalnu strategiju upoznat ćete se i s ulogama glavnih dionika te mjere koje će nadležna tijela primijeniti u cilju zaštite potrošača od neispravnog i neopravdanog povećavanja cijena. Sam dokument donosi detaljan opis tijeka konverzije kuna u eure te najavu informativne kampanje za potrošače.

Osim operativnih koraka uvođenja eura, analiza troškova i koristi za Hrvatsku te minimalni uvjeti koje je potrebno zadovoljiti opisani su u Strategiji za uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj

Povratak na vrh

Uputa za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske

Objavljeno: 26. listopada 2021.

U cilju utvrđivanja troškova prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute, Hanfa u ime Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava, a na temelju Akcijskog plana za prilagodbu financijskog sustava uvođenju eura, objavljuje Uputu za izradu simulacije učinka prilagodbe subjekata nadzora Hanfe uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i pripadajući Obrazac za izradu simulacije.

Subjekti nadzora Hanfe navedeni u Uputi dužni su izraditi simulaciju učinka prilagodbe financijskog sustava uvođenju eura na prihode i troškove te je dostaviti do 31. prosinca 2021. na adresu elektroničke pošte Koordinacijskog odbora za prilagodbu financijskog sustava euro.fs@mfin.hr. Simulacija se izrađuje za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 12 mjeseci nakon datuma uvođenja eura te obuhvaća sve očekivane prihode i troškove koji će nastati prije i nakon uvođenja eura, a izravno su povezani s tim procesom.

Povratak na vrh