Obavijest Hanfi o obavljanju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika

Dana 1. siječnja 2020. godine osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika te podružnice istovrsnih osoba iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad (dalje: Obveznici), postale su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma određenih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17 i 39/19, dalje: Zakon), sukladno odredbama članka 9. stavka 2. točke 17. podtočaka k) i l) i stavka 3. istog članka Zakona.

Virtualne valute Zakonom su definirane kao digitalni prikaz vrijednosti koji nije izdala i za koji ne jamči središnja banka ni javno tijelo, koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom te nema pravni status valute ili novca, ali ga fizičke ili pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, pohranjivati te se njime može trgovati elektroničkim putem.

Pružatelj skrbničke usluge novčanika u smislu Zakona su pravne ili fizička osobe koje pružaju uslugu čuvanja privatnih kriptografskih ključeva u ime svojih stranaka radi držanja, pohrane i prijenosa virtualnih valuta.

Od 1. siječnja 2020. godine Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) nadležna je za provođenje nadzora primjene Zakona kod Obveznika, sukladno odredbama članka 82. stavka 5. Zakona.

Hanfa nije nadležna za nadzor nad zakonitošću obavljanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika Obveznika, ne izdaje odobrenja za rad Obveznicima, odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Obveznika ni odobrenja za stjecanje kvalificiranih udjela u društvima koja su Obveznici.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 7. Zakona, Obveznici su dužni do 31. siječnja 2020. godine ili najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja ili registracije, obavijestiti Hanfu o tome da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika.

Za slučaj da navedeni Obveznici u propisanom roku propuste obavijestiti Hanfu da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i pružanja skrbničke usluge novčanika, Zakonom je propisana prekršajna odgovornost.

S tim vezi, Hanfa poziva sve subjekte koji pružaju navedene usluge da pravovremeno dostave obavijest ispunjavanjem prijave iz donje poveznice elektroničkom poštom na: spnft@hanfa.hr ili poštom na adresu Hanfa, Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb.

Poveznica na Prijavu


Popis osoba koje su obavijestile Hanfu da obavljaju djelatnosti pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika

Hanfa je zaprimila obavijesti dolje navedenih Obveznika.

br.

Naziv

OIB

Sjedište/adresa

Prijavljena djelatnost

1.

ELECTROCOIN d.o.o.

45841695639

Rukavec 5, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

2.

DIGITAL ASSETS d.o.o.

37096783668

Hrv. mornarice 1C, Split

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

3.

IN KAPITAL d.o.o.

89919231745

Ninska 23, Sesvete

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

4.

FIMA PLUS d.o.o.

32355892870

Stanka Vraza 25, Varaždin

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

5.

GLOBAL HEALTH TRADE d.o.o.

74169884620

Vinogradi 55, 10000 Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

6.

FUNTA d.o.o.

97441313223

Vlaška 17, 10000 Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

7.

Bitblock d.o.o.

10607405244

Gospočak 75, 10000 Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

8.

Blok Be d.o.o.

 98712426804

Kapucinska 31, 31000 Osijek

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

9.

Mjeda d.o.o.

 29216752792

Janeza Trdine 4, 51000 Rijeka

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

10.

Elegance Mining d.o.o.

61749914801

Tugonica 60, Marija Bistrica

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

11.

USLUGE LIRA d.o.o.

87442481619

Nikole Tesle 5, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

12.

Virtual Planet d.o.o.

49322397471

Mihanovićeva ulica 16, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

13.

Tikomar d.o.o.

25863653771

Bukovačka cesta 400A, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

14.

blokIdea d.o.o.

87157819211

Travarski odvojak 21, Hrvatski Leskovac 

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

15.

MALEGA d.o.o.

54892803651

Branovečina 123, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

16.

Ruber Rosa d.o.o.

84427196834

Hrašćanska 13, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

17.

FINTRAX d.o.o.

23542071338

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika

18.

Wirex Digital d.o.o.

78679748083

Slavonska avenija 1C, Zagreb

 • pruža usluge razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
 • pruža skrbničku uslugu novčanika