Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika Hanfe

Objavljeno: 24. studenog 2022.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima sljedećih pravilnika koji uređuju tržište kapitala, mirovinska osiguravajuća društva, mirovinske fondove i pružatelje usluga skupnog financiranja, zajedno sa izmijenjenim prilozima:

  1. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA
  2. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG DRUŠTVA KOJE UPRAVLJA DOBROVOLJNIM  MIROVINSKIM FONDOVIMA
  3. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJAVLJIVANJU POVREDA ODNOSNO SUMNJI NA POVREDU ODREDABA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, UREDBE (EU) BR. 600/2014, UREDBE (EU) BR. 596/2014 I UREDBE (EU) BR. 909/2104
  4. PRAVILNIK O PODNOŠENJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA PRITUŽBI NA RAD EUROPSKIH PRUŽATELJA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA  I POSTUPANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA PO ZAPRIMLJENIM PRITUŽBAMA
  5. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PERIODIČKOM, STATISTIČKOM I KAPITALNOM IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA  TE IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJAVRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE
  6. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE
  7. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O  MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU IZRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Javno savjetovanje trajat će u razdoblju od 24. do 30. studenoga 2022. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti