Obavijesti

EIOPA se savjetuje o izmjenama i dopunama zahtjeva o nadzornom izvješćivanju i objavljivanju

Objavljeno: 27. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je savjetovanje o izmjenama i dopunama zahtjeva o nadzornom izvješćivanju i objavljivanju u okviru Solventnosti II.

Nakon niza godina primjene Solventnosti II i informacija koje su primila nacionalna nadzorna tijela, važno je osigurati da redovito nadzorno izvještavanje ostane svrsishodno. Analiza tijekom posljednjih godina dovela je do niza prijedloga za izmjenu Direktive Solventnost II i njezine Delegirane uredbe koje je EIOPA iznijela u Mišljenju o reviziji Solventnosti II 2020. Međutim, iskustvo je također pokazalo da postoji potreba za provođenjem izmjena i dopuna zahtjeva za izvješćivanjem u okviru trenutnog pravnog okvira, bez čekanja na reviziju Solventnosti II.

U ovom savjetodavnom dokumentu EIOPA predlaže izmjene i dopune zahtjeva za izvješćivanje, koji se uglavnom temelje na Izvješću o predlošcima kvantitativnog izvještavanja objavljenom zajedno s Mišljenjem o Solventnosti II za 2020. godinu. Uz te promjene, prijedlozi uključuju pojednostavljivanje tromjesečnog izvještavanja za sva društva, uklanjanje nekih obrazaca izvješćivanja za sva društva i nove pragove za promicanje boljih zahtjeva za izvješćivanjem temeljenih na riziku i proporcionalnosti. To će dovesti do smanjenja broja predložaka za većinu društava.

Prijedlozi EIOPA-e o preispitivanju zahtjeva za izvješćivanje trebali bi donijeti koristi, što će u konačnici dovesti do bolje zaštite osiguranika:

  • smanjenje troškova izvještavanja za većinu osiguravajućih društava,
  • uključivanje informacija potrebnih u nadzorne svrhe s naglaskom na nove rizike i nova područja za koja su nadzorna tijela utvrdila brojne praznine u podacima,
  • prikladnije izvještavanje, na primjer smanjenje i pojednostavljivanje kad god je to moguće, uzimajući u obzir praznine koje su utvrdila nadzorna tijela.

EIOPA poziva sve zainteresirane dionike da dostave komentare na izmjene i dopune elektroničkom porukom na CP-21-002@eiopa.europa.eu do 17. listopada 2021. godine.

Savjetovanje o izmjenama i dopunama nadzornog izvješćivanja i javno objavljivanje dokumenata

Pozadina

Prijedlozi EIOPA-e odnose se na izmjene i dopune Provedbenih tehničkih standarda o objavljivanju podataka, Provedbenih tehničkih standarda o izvješćivanju i EIOPA-inih Smjernica o nadzoru podružnica društava za osiguranje iz trećih zemalja, kao i EIOPA-inih Smjernica o izvješćivanju za potrebe financijske stabilnosti.

Ostale obavijesti