Obavijesti

Poziv društvima za osiguranje, društvima za zastupanje u osiguranju, društvima za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, investicijskim društvima, HP- Hrvatskoj pošti d.d., Financijskoj agenciji i kreditnim institucijama

Vijest objavljena: 17.1.2019.

Implementacijom Direktive (EU) 2016/97 o distribuciji osiguranja u Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18) uvode se određene promjene na području distribucije osiguranja i reosiguranja.

S obzirom na potrebu ažuriranja registara koje u skladu sa svojim ovlastima vodi HANFA pozivamo društva za osiguranje, društva za zastupanje u osiguranju, društva za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju (društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju prema Zakonu o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15)), investicijska društva, HP- Hrvatsku poštu d.d., Financijsku agenciju i kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na dostavu podataka prema predlošku Excel tablice koja se nalazi ovdje.

Precizno popunjenu tablicu dostavite na e-mail adresu distribucija.osiguranja@hanfa.hr u  roku od 15 dana od objave ovog poziva.

Napominjemo da je ovaj poziv upućen i pisanim putem na adrese sjedišta društava.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti HANFA-inom Uredu za licenciranje na broj telefona 01/ 6173 200.

21.12.2018.

EIOPA objavila Izvješće o nadzoru grupa osiguratelja i upravljanju kapitalom od strane grupe društava za osiguranje i/ili reosiguranje

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 19.12.2018. svoje Izvješće o nadzoru grupa osiguratelja i upravljanju kapitalom od strane grupe društava za osiguranje i/ili reosiguranje te o specifičnim pitanjima vezanim uz slobodu pružanja usluga (FoS) i slobodu poslovnog nastana (FoE) u skladu s Direktivom 2009/138/EZ.

Pročitaj više...

21.12.2018.

EIOPA objavila ažurirane verzije reprezentativnih portfelja za izračun prilagodbi za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u okviru Solventnosti II

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 18.12.2018. ažurirane verzije reprezentativnih portfelja za izračun prilagodbi za volatilnost (VA) na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u okviru Solventnosti II.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti