Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Objavljeno: 12. svibnja 2023.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima više pravilnika:

  • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA TE NAČINU PROVOĐENJA MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE STRANKE - u opseg primjene važećeg pravilnika uključuju se i pružatelji usluga virtualnih valuta
  • PRAVILNIK O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA I INFORMACIJAMA O PITANJIMA BITNIM ZA OBAVLJANJE NADZORA ILI ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI OBVEZNIKA U SMISLU ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA  - propisuju se minimalni sadržaj, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja i informacija za potrebe nadzora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za sve subjekte nadzora Hanfe
  • PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA PRUŽATELJA USLUGA VIRTUALNE IMOVINE I PROCJENI DOBROG UGLEDA FIZIČKIH OSOBA U PRUŽATELJIMA USLUGA VIRTUALNE IMOVINE – propisuju se obrasci i sadržaj zahtjeva za registraciju pružatelja usluga virtualne imovine
  • PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU REVIZIJE U INVESTICIJSKIM DRUŠTVIMA – terminološki se usklađuje tekst pravilnika s odredbama Zakona o tržištu kapitala
  • PRAVILNIK O PRIVREMENIM ZABRANAMA U SLUČAJU PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA NAD SREDIŠNJOM DRUGOM UGOVORNOM STRANOM I UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE STOPE KONVERZIJE TE PROVOĐENJU POJEDNOSTAVNJENOG SMANJENJA TEMELJNOGA KAPITALA ODNOSNO POVLAČENJU POSTOJEĆIH DIONICA ILI DRUGIH VLASNIČKIH INSTRUMENATA U SANACIJI SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE – propisuju se privremene mjere u slučaju otvaranja stečaja središnje druge ugovorne strane

Javno savjetovanje trajat će u razdoblju od 12. svibnja do 12. lipnja 2023. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Ostale obavijesti