Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

Napomena Nema rezultata
Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.

Hanfa sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala vodi registar društava koja imaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, u koji se upisuju:

1. investicijska društva koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
2. kreditne institucije koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
3. društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji imaju odobrenje Hanfe za obavljanje investicijske usluge upravljanja portfeljem i/ili investicijskog savjetovanja

Legenda - Usluge i aktivnosti

Pod oznakama 1-01 do 1-08 su investicijske usluge i aktivnosti:

1-01 zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
1-02 izvršavanje naloga za račun klijenata,
1-03 trgovanje za vlastiti račun,
1-04 upravljanje portfeljem,
1-05 investicijsko savjetovanje,
1-06 usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
1-07 usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
1-08 upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom,

Pod oznakama 2-01 do 2-07 su pomoćne usluge:

2-01 pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
2-02 davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
2-03 savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
2-04 usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
2-05 investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
2-06 usluge vezane uz usluge iz 1-06
2-07 investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na neke druge investicijske ili pomoćne usluge

Osim pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti te pružanja s njima povezanih pomoćnih usluga, investicijska društva mogu obavljati dodatne djelatnosti u skladu s Pravilnikom o dodatnim djelatnostima investicijskih društava

Legenda - Dodatne djelatnosti

Pod oznakama 3-01 do 3-05 su dodatne djelatnosti:

3-01 organiziranje  i  provođenje  izobrazbe  namijenjene  sudionicima  i  korisnicima  na tržištu kapitala,
3-02 obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,
3-03 nuđenje udjela u investicijskim fondovima,
3-04 obavljanje poslova ponude mirovinskih programa,
3-05 druge djelatnosti čije obavljanje prema procjeni Agencije ne bi imalo negativan utjecaj na ispunjavanje obaveza propisanima Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.