Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

  1. Br. Društvo OIB
  2. 1Addiko Bank d.d.14036333877
  3. 2AGRAM BANKA d.d.70663193635
  4. 3AGRAM BROKERI d.d.14665174376
  5. 5CREDOS d.o.o.21667415955
  6. 6CROATIA BANKA d.d.32247795989
  7. 17OTP banka d.d.52508873833
  8. 18OTP INVEST d.o.o.96261939721Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.

Hanfa sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala vodi registar društava koja imaju odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, u koji se upisuju:

1. investicijska društva koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
2. kreditne institucije koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti
3. društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, koji imaju odobrenje Hanfe za obavljanje investicijske usluge upravljanja portfeljem i/ili investicijskog savjetovanja

Legenda - Usluge i aktivnosti

Pod oznakama 1-01 do 1-08 su investicijske usluge i aktivnosti:

1-01 zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
1-02 izvršavanje naloga za račun klijenata,
1-03 trgovanje za vlastiti račun,
1-04 upravljanje portfeljem,
1-05 investicijsko savjetovanje,
1-06 usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
1-07 usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
1-08 upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom,

Pod oznakama 2-01 do 2-07 su pomoćne usluge:

2-01 pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
2-02 davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
2-03 savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
2-04 usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
2-05 investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
2-06 usluge vezane uz usluge iz 1-06
2-07 investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na neke druge investicijske ili pomoćne usluge

Osim pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti te pružanja s njima povezanih pomoćnih usluga, investicijska društva mogu obavljati dodatne djelatnosti u skladu s Pravilnikom o dodatnim djelatnostima investicijskih društava

Legenda - Dodatne djelatnosti

Pod oznakama 3-01 do 3-05 su dodatne djelatnosti:

3-01 organiziranje  i  provođenje  izobrazbe  namijenjene  sudionicima  i  korisnicima  na tržištu kapitala,
3-02 obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,
3-03 nuđenje udjela u investicijskim fondovima,
3-04 obavljanje poslova ponude mirovinskih programa,
3-05 druge djelatnosti čije obavljanje prema procjeni Agencije ne bi imalo negativan utjecaj na ispunjavanje obaveza propisanima Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.