Registri

U ovom izborniku nalazi se popis društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, popis vezanih zastupnika, popis (notifikacija) investicijskih društava i društava za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u državama članicama koja pružaju investicijske usluge i obavljaju investicijske aktivnosti na području Republike Hrvatske te popis tržišnih posrednika.