Popis odobrenih prospekata

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis svih prospekata koje je odobrila u zadnjih dvanaest mjeseci.
Ovaj popis omogućuje korisniku pristup prospektu objavljenom u elektroničkom obliku, na internetskim stranicama izdavatelja ili na internetskim stranicama financijskih posrednika, ako su uključeni u postupak ponude vrijednosnih papira javnosti ili na internetskim stranicama uređenog tržišta na koje se traži uvrštenje.

Popis odobrenih prospekata 2019.

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
PETROKEMIJA, d.d., Kutina, Aleja Vukovar 4, OIB: 24503685008  54.155.771 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 541.557.710,00 kuna 4.4.2019.  prospekt uvrštenja dionica     
 BADEL 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića, Zagreb, Vlaška 116, OIB 36749512860 24.653.649 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti  246.536.490,00 kuna   6.6.2019.  prospekt uvrštenja dionica  
MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova ulica 62/a, OIB: 62230095889  857.805 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, ukupne nominalne vrijednosti 85.780.500,00 kuna 25.7.2019.  prospekt uvrštenja dionica   
DALEKOVOD PROFESSIO d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 88975636912  661.696 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 66.169.600,00 kuna  1.8.2019.  prospekt uvrštenja dionica   
         
         

 

Povratak na vrh

Popis odobrenih prospekata 2018.

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
Erste&Steiermärkische  bank d.d., Rijeka, Jadranski  trg  3/a obveznica do najviše
500.000.000,00 HRK, denominacije  od  1.000.000,00 HRK, s fiksnom kamatnom stopom uz
polugodišnju isplatu kamata i dospijećem od 5 godina, izdanih na ime, u nematerijaliziranom
obliku
15.11.2018. prospekt izdanja i uvrštenja obveznica  
KRAŠ d.d., Zagreb, Ravnice 48 najmanje 62.500 do najviše 125.000 novih redovnih dionica na ime nominalnog iznosa 400,00 kuna u nematerijaliziranom obliku, ukupnog nominalnog iznosa od najmanje 25.000.000,00 do najviše 50.000.000,00 kuna 25.10.2018. prospekt izdanja i uvrštenja  
Drvna  industrija  SPAČVA  dioničko  društvo,  Vinkovci,  Duga  ulica  181 1.500.000 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom  obliku, nominalne  vrijednosti 20,00kuna po dionici, ukupne
nominalne vrijednosti 30.000.000,00 kuna
12.9.2018. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica  
Jadran d.d., Bana Jelačića 16, Crikvenica do 16.390.360 redovnih dionica, na ime, bez nominalnog iznosa, ukupne nominalne vrijednosti do 282.733.710,00 kuna 12.9.2018. prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica  
Stanovi Jadran d.d. za poslovanje nekretninama, Kralja Zvonimira 14/IX, Split 381.240 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 200,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 76.248.000,00 kuna 21.6.2018. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica  
Jadran d.d., Crikvenica, Bana Jelačića 16  49.131.669 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 491.316.690,00 kuna   5.1.2018. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica   

 

Povratak na vrh

Popis odobrenih prospekata 2017.

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a

obveznica, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa do 50.000.000,00 EUR, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem od pet godina

17.11.2017. 

prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem obveznica  

   
ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod 2.556.546 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 51.130.920,00 kuna

3.11.2017. 

prospekt u vezi s uvrštenjem dionica 

   
ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, Smareglina ulica 3 javna ponuda i uvrštenje najmanje 1.000.000 do najviše  2.000.000 redovnih  dionica, na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka te uvrštenja 1.091.250 redovnih dionica, na ime, u nematerijaliziranom obliku i u nominalnom iznosu od 20,00 kuna svaka 

 28.04.2017.

12.05.2017. (dopuna br. 1)

 prospekt u vezi s javnom ponudom i uvrštenjem dionica

 

dopuna prospekta br.1

   
SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9 4.443.062 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 444.306.200,00 kuna 21.04.2017. prospekt u vezi s uvrštenjem dionica     

 

Povratak na vrh

Popis odobrenih prospekata 2016.

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
FTB TURIZAM d.d., Zagreb, Miramarska 24 302.641 redovnih dionica, na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinaćne nominalne vrijednosti 670,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 202.769.470,00 kuna 28.10.2016.

prospekt u vezi s uvrštenjem dionica

 
HTP KORČULA d.d., Korčula 722.409 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 36.120.450,00 kuna  21.10.2016.

 prospekt u vezi s uvrštenjem dionica

 
Lanište d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b 54.985.733 obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 1,00 EUR svaka, ukupno nominalnog iznosa 54.985.733,00 EUR 23.9.2016.

Sažetak prospekta i Obavijest o vrijednosnom papiru radi uvrštenja obveznica

Registracijski dokument
 
Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a 4.635.700 redovnih dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku 26.8.2016. prospekt u svezi uvrštenja dionica  
ATLANTIC GRUPA d.d., Zagreb, Miramarska 23 obveznica, nominalnog iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 200.000.000,00 kuna, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata te dospijećem od pet godina 10.6.2016. prospekt u vezi s izdanjem i uvrštenjem obveznica na uređeno tržište  
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d., Rijeka, Svilno obveznica, nominalnog iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 200.000.000,00 kuna, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 5,8125 % i dospijećem dana 21. prosinca 2020. 19.2.2016 prospekt u svezi uvrštenja obveznica  
SUNČANI HVAR dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Hvar, Ive Miličića 3  11.077.497
redovnih  dionica,  pojedinačne  nominalne  vrijednosti  20,00  kuna,  izdanih  na  ime,  u
nematerijaliziranom obliku
 12.2.2016. prospekt u svezi uvrštenja dionica  

 

Povratak na vrh

Popis odobrenih prospekata 2015.

Izdavatelj/ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., Zagreb, Jurišićeva 4c 2.024.625 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 600,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 1.214.775.000,00 kuna 30.10.2015. prospekt u svezi uvrštenja dionica  
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Božidara Petranovića 4 1.533.345 redovnih dionica, bez nominalne vrijednosti 16.10.2015.  prospekt u svezi uvrštenja dionica  
OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a obveznica, nominalnog  iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog
iznosa 250.000.000,00  kuna, s godišnjom  fiksnom kamatnom  stopom od 5,25%, i dospijećem 2022. godine
31.07.2015.

 Sažetak prospekta i Obavijest o vrijednosnom papiru radi uvrštenja obveznica

Registracijski dokument

 
HTP OREBIĆ d.d., Orebić, Obala Pomoraca 36 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 100,00 kuna 24.07.2015. prospekt u svezi uvrštenja dionica  
PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna 19.06.2015. prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja dionica  
LUKA RIJEKA d.d., Rijeka, Riva 1 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna 19.06.2015. prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja dionica  
OT-OPTIMA TELEKOM d.d., Zagreb, Bani 75/a redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna 27.3.2015.

Sažetak prospekta i Obavijest o vrijednosnom papiru radi uvrštenja dionica

Registracijski dokument

 
PETROKEMIJA d.d., Kutina, Aleja Vukovar 4 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 30,00 kuna 6.3.2015. prospekt uvrštenja dionica  
GRANOLIO d.d., Zagreb, Budmanijeva 5  redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna  27.02.2015. prospekt uvrštenja dionica  
HTP Korčula d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 10  redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 50,00 kuna  13.02.2015. prospekt uvrštenja dionica  
HP-Hrvatska  pošta  d.d., Zagreb,  Jurišićeva  13 obveznica, nominalnog  iznosa  1,00  kuna  svaka,  ukupnog nominalnog iznosa od 400.000.000,00 kn, s godišnjom fiksnom kamatnom stopom od 5,125% i dospijećem dana 10. studenog 2019. godine 6.2.2015. prospekt uvrštenja obveznica  
Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 obveznica, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 1.235.713,00  EUR, s godišnjom fiksnom  kamatnom stopom od 4% i dospijećem 2030. godine 16.1.2015rješenje ispravak_23.01.2015 prospekt uvrštenja obveznica  
Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 obveznica, nominalnog iznosa 1,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 16.177.185,00  kn, s godišnjom fiksnom  kamatnom  stopom od 4% i dospijećem 2030. godine 16.1.2015. prospekt uvrštenja obveznica  
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d., Zadar, Božidara Petranovića 4 redovne dionice, bez nominalne vrijednosti, ukupne vrijednosti izdanja do 180.000.000,00 HRK 16.1.2015. prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja dionica  
Institut IGH d.d., Zagreb, Janka Rakuše 1 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 190,00 HRK 9.1.2015. prospekt uvrštenja dionica  

 

Povratak na vrh

Popis odobrenih prospekata 2014.

Izdavatelj/ ponuditelj/ podnositelj zahtjeva za uvrštenje Vrsta vrijednosnih papira Datum odluke o odobrenju prospekta/dopune prospekta Prospekt/dopuna prospekta Konačni uvjeti osnovnog prospekta
Dalekovod d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 HRK 24.12.2014. prospekt uvrštenja dionica  
VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, Stancija Kaligari 1 redovne dionice, bez nominalne vrijednosti, ukupne vrijednosti 1.672.021.210,00 HRK 12.12.2014.  prospekt uvrštenja dionica  
CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.400,00 HRK 31.10.2014. prospekt uvrštenja dionica  
ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK 24.10.2014.25.11.2014. (dopuna)  prospekt izdanja dionicadopuna  
Drvna industrija SPAČVA d.d., Vinkovci, Duga 181 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 20,00 HRK 15.10.2014. prospekt uvrštenja dionica  
Jadranska Banka d.d., Šibenik, Ante Starčevića 4 redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 HRK 11.8.2014. prospekt izdanja dionica  
Sunčani Hvar d.d., Hvar, Dolac bb redovne dionice, pojedinačne nominalne vrijednosti 40,00 kuna 14.02.2014. prospekt uvrštenja dionica  

 

Povratak na vrh