Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006)

Objavljeno: 15. lipnja 2022.

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020,   HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga  (ESMA35-43-3006) koje se primjenjuju od 12. listopada 2022.

 

 

Obavijest o primjeni Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga   (ESMA35-43-3006)

Smjernice 

Opis

 Naziv smjernica

Smjernice o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006)

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Ove se smjernice primjenjuju na:

·         nacionalna nadležna tijela

·         investicijska društva

odnosu na članak 25. stavke 3. i 4. Direktive MiFID II i članke od 55. do 57. Delegirane uredbe. Ove se smjernice primjenjuju i u odnosu na organizacijske zahtjeve iz članka 16. stavka 2. i stavaka od 5. do 7. Direktive MiFID II te članaka 21., 72. i 76. Delegirane uredbe, kao i članka 24. stavaka 1., 4. i 5. te članka 25. stavaka 1., 5. i 6. Direktive MiFID II ako se odnose na procjenu prikladnosti.

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti. 

Datum početka primjene smjernice 

 12. listopada 2022.

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

Smjernice o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006)

07.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966) koje se primjenjuju od 13. lipnja 2022.

Pročitaj više...

03.02.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o metodologiji, funkciji nadzora i vođenju evidencije u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima (ESMA81-393-288)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o metodologiji, funkciji nadzora i vođenju evidencije u skladu s Uredbom o referentnim vrijednostima (ESMA81-393-288) koje se primjenjuju od 31.05.2022.

Pročitaj više...

31.01.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o standardiziranim postupcima i protokolima razmjene poruka u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 (ESMA70-151-2906)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 26. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o standardiziranim postupcima i protokolima razmjene poruka u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 (ESMA70-151-2906) koje se primjenjuju od 1.veljače 2022.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti