Obavijesti

Hanfa poziva na odgovorno ponašanje distributere i male ulagatelje pri ulaganju u investicijske proizvode

Objavljeno: 15. prosinca 2022.

Obzirom na negativne prinose većine UCITS fondova u 2022. godini, posebno u segmentu obvezničkih fondova i da se najveći dio takvih proizvoda nudi i prodaje putem distributera (banaka, investicijskih društava, vezanih zastupnika, tržišnih posrednika i sl.) koji imaju dužnost upozoriti ulagatelje na rizike ulaganja, Hanfa poziva na odgovorno ponašanje, kako distributere, tako i male ulagatelje pri ulaganju u investicijske proizvode, odnosno UCITS fondove.

Distributeri se prije svega trebaju pridržavati zakonskih odredbi pri distribuciji investicijskih proizvoda, osobito u dijelu upravljanja investicijskim proizvodima i poslovnog ponašanja prema klijentima. Upravljanje investicijskim proizvodima uključuje utvrđivanje ciljanog tržišta i negativnog ciljanog tržišta za proizvod i distribuciju unutar ciljanog tržišta. Dobro poslovno ponašanje prema klijentima uključuje pružanje svih relevantnih informacija prije i nakon ulaganja, kao i obvezu procjene primjerenosti ili prikladnosti ulaganja za klijenta, ovisno o investicijskoj usluzi koja mu se pruža. Distributer prikuplja određene podatke o ulagatelju, poput znanja i iskustva, financijske situacije ili sklonosti riziku i temeljem prikupljenih podataka procjenjuje je li određeno ulaganje primjereno (u slučaju savjetodavnih usluga) ili prikladno (u slučaju ne savjetodavnih usluga) za ulagatelja. Vrlo je važno da mali ulagatelji u tu svrhu pruže distributerima točne i sveobuhvatne podatke, kako bi mogli što točnije procijeniti koji investicijski proizvodi, odnosno UCITS fondovi su primjereni ili prikladni za tog ulagatelja.

Za male je ulagatelje od posebne važnosti prije kupnje investicijskih proizvoda proučiti dokumentaciju poput prospekata UCITS fondova, ex-ante informacija o troškovima i naknadama te dokumenata s ključnim informacijama za ulagatelje. Ti dokumenti sadrže informacije o ciljevima i investicijskoj politici, profilu rizičnosti i uspješnosti, troškovima, povijesnim prinosima i druge relevantne informacije na temelju kojih ulagatelji mogu donijeti informirane odluke o ulaganju, stoga Hanfa skreće pozornost malim ulagateljima na nužnost posvećivanja posebne i dužne pažnje proučavanju navedene dokumentacije. Potrebno je obratiti pozornost i na informacije o distributeru, uslugama i financijskim instrumentima koje nudi, te povezanim rizicima ulaganja.

Prilikom usporedbe različitih investicijskih proizvoda i/ili usporedbe istih s bankovnim depozitima, potrebno je imati na umu razlike između istih. Posebno se to odnosi na rizike ulaganja i mogućnost negativnog prinosa UCITS fondova radi kretanja cijene financijskih instrumenata na tržištu, za razliku od ulaganja u depozite. Upravo zbog mogućnosti oscilacija cijena financijskih instrumenata na tržištu i, posljedično, oscilacija cijene udjela UCITS fondova, potrebno je posebnu pažnju obratiti na preporučeno vrijeme ulaganja naznačeno u dokumentaciji pojedinog UCITS fonda. Preporučeno vrijeme ulaganja treba biti usklađeno sa ciljevima i potrebama ulagatelja, a kako bi se izbjegli eventualni gubitci uslijed povlačenja sredstava prije preporučenog vremena ulaganja za pojedini fond u vremenima negativnih prinosa UCITS fondova uzrokovanih negativnim trendovima na tržištu.

Nadzor nad distribucijom investicijskih proizvoda, zbog važnosti koju ima u osiguravanju zaštite malih ulagatelja ostat će, kao i do sada, u fokusu nadzora Hanfe, te će Hanfa po potrebi i u budućem razdoblju provoditi određene nadzorne aktivnosti u tom dijelu.

14.11.2022.

Obavijest o objavi skupa delegiranih uredbi koje dopunjuju Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (Uredba o crowdfundingu)

Dana 8. studenoga 2022. u Službenom listu Europske unije SL L 287 objavljen je niz delegiranih uredbi koje dopunjuju Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937.

Pročitaj više...

08.07.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 08. srpnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o zajedničkim postupcima i metodologijama u procesu nadzornog preispitivanja i ocjene CCP-eva u skladu s člankom 21. Uredbe EMIR (ESMA70-151-3374 HR) koje se primjenjuju od 11.05.2022.

Pročitaj više...

15.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o određenim aspektima zahtjeva Direktive MiFID II u pogledu prikladnosti i zahtjeva koji se odnose samo na izvršavanje naloga (ESMA35-43-3006) koje se primjenjuju od 12. listopada 2022.

Pročitaj više...

07.06.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 14. siječnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o Uredbi o zlouporabi tržišta u vezi odgode objavljivanja povlaštenih informacija i interakcije s bonitetnim nadzorom (ESMA/159/4966) koje se primjenjuju od 13. lipnja 2022.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti