Obavijesti

Obavijest o usklađenosti sa smjernicama ESMA-e

Vijest objavljena: 14.12.2018.

U skladu s člankom 2. stavkom 4. točkom 2. Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18) i proceduri propisanoj člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ, Hanfa je dana 27. srpnja 2018. godine (dan stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18)) izjavila da se u cijelosti pridržava odredbi sljedećih ESMA-inih smjernica:

  1. Smjernice o upravljačkom tijelu tržišnih operatera i pružatelja usluga dostave podataka
  2. Smjernice Kalibracija sustava za prekid trgovanja i objava privremenog zaustavljanja trgovanja iz MiFID -a II
  3. Smjernice o praksi međusektorske prodaje
  4. Smjernice o zahtjevima za upravljanje proizvodima u skladu s Direktivom MiFID II
  5. Smjernice za procjenu znanja i stručnosti
  6. Smjernice o složenim dužničkim instrumentima i strukturiranim depozitima

18.10.2018.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s pravilnicima koji se odnose na dostavu propisanih informacija Hanfi i u SRPI te na financijsko izvještavanje izdavatelja

Nastavno na stupanje na snagu novog Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18; dalje: ZTK), Hanfa je dužna donijeti određene pravilnike kojima se dodatno uređuju pojedina područja. Jedno od tih područja je i transparentnost izdavatelja. S tim u vezi, obavještavamo vas da je Hanfa pripremila set pravilnika koji se odnose na dostavu propisanih informacija Hanfi i u SRPI te na financijsko izvještavanje izdavatelja, a o čemu vam detaljnije informacije dajemo u nastavku.

Pročitaj više...

01.10.2018.

ESMA produžuje zabranu trgovanja ugovorima za razlike

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) odlučilo je produžiti zabranu trgovanja, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima (na snazi od 1. kolovoza 2018.) na još tri mjeseca s početkom od 1. studenoga 2018.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti