Obavijesti

Priopćenje za javnost - Uvođenje nove funkcionalnosti najave transakcije (engl. cross request) u trgovinskom sustavu Zagrebačke burze

Vijest objavljena: 21.1.2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN br. 140/05 i 12/12), dana 21. siječnja 2019. daje sljedeće

Priopćenje za javnost 

Uvođenje nove funkcionalnosti najave transakcije (engl. cross request) u trgovinskom sustavu Zagrebačke burze

Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu kapitala (dalje: ZTK), kojim je implementirana MiFID II Direktiva te MIFIR Uredba (o tržištima financijskih instrumenata), a uzimajući u obzir uvjete trgovanja na Zagrebačkoj burzi, Zagrebačka burza d.d. je dana 01.01.2019. godine uvela novu funkcionalnost u trgovinski sustav - najavu transakcije (engl. cross request). Navedena funkcionalnost  predstavlja najavu prethodno usuglašene transakcije u trgovinskom sustavu. Time do tada usuglašeno postupanje dvaju sudionika na tržištu postaje transparentno i ostalim sudionicima.

Ovakav način trgovanja trebao bi se koristiti kada za to postoje opravdani i objektivni razlozi. Primjer za to bio bi ulagatelj koji želi steći ili otuđiti veću količinu dionica koju je trenutno, zbog nedostatka likvidnosti na tržištu, nemoguće kupiti ili prodati po cijeni kakvu je moguće ugovoriti s nekim drugim ulagateljem. Slijedom toga, Pravilima Zagrebačke burze određeno je da minimalna veličina naloga u trenutku izlaganja mora iznositi najmanje 100.000,00 HRK. Najava transakcije omogućit će provođenje ovakve transakcije u kontinuiranoj trgovini uređenog tržišta, a ujedno i osigurati i drugim investitorima da reagiraju na transakciju čime se povećava transparentnost trgovanja, uz sudjelovanje šireg kruga ulagatelja u ovakvim transakcijama.

Postojanje ovakve funkcionalnosti, koja odstupa od uobičajenog načina trgovanja, dozvoljava se kako bi se potaklo trgovanje na uređenom tržištu odnosno kako bi se omogućilo izvršavanje ovakvih transakcija na transparentan način uz formiranje tržišne cijene. Naime, osobama koje najavljuju transakciju putem cross requesta nije zagarantirano izvršenje prema prethodnom dogovoru već predmetne ponude ulaze u interakciju s ostalim ponudama u trgovinskom sustavu.

Hanfa napominje da su investicijska društva prvenstveno obvezna postupati u najboljem interesu svojih klijenata te se pridržavati odredbi ZTK vezanih uz transparentnost trgovanja.

Stoga ukazujemo tržišnim sudionicima kako je sklapanje dogovorenih transakcija unutar knjige ponuda tržišnog operatera mimo transparentno objavljenog MiFIR izuzetka (blok transakcije) ili mimo korištenja najave usuglašenih transakcija, koji omogućuje reakciju ostalim i sudionicima na tržištu, zabranjeno sukladno odredbama ZTK i implementiranih europskih propisa, a tržišni operater i investicijska društva su se obvezni pridržavati takvog ograničenja

_______________________

Kontinuirana trgovina na mjestima trgovanja kojima upravlja Zagrebačka burza d.d. predstavlja način trgovanja koji je anoniman. Najava transakcije omogućuje provođenje prethodno usuglašenih transakcija u modalitetu kontinuirane trgovine na dozvoljen način.

Sve ponude unesene u sustav uređenog tržišta ZSE (osim u slučaju korištenja blok-transakcija ili drugih formalnih izuzetaka propisanih Uredbom MiFIR) moraju neovisno sudjelovati u interakciji ponude i potražnje, odražavajući multilateralnost tržišta, a trgovanje se treba odvijati isključivo po načelu prioriteta vremena unošenja ponude (timestamp) i cijene u ponudi.

Uvjetni cross request ne spada u definiciju izuzetka za dogovorene transakcije iz MiFIR-a jer omogućuje neovisnu interakciju najavljenih ponuda s ostatkom tržišta te osobama koje tržištu najavljuju namjeru provođenja transakcije ne garantira njeno izvršenje prema prethodnom usuglašavanju tih osoba – najavljena količina će biti protrgovana, ali se do unošenja prethodno usuglašenih ponuda (razdoblje između 40 i 90 sekundi od objave cross requesta) ne zna tko će biti sudionici u transakciji jer neovisne treće strane mogu zadavanjem naloga sudjelovati u transakciji.

S obzirom da ova funkcionalnost ipak predstavlja relativno smanjenje razine transparentnosti u odnosu na redovni način izlaganja ponuda u kontinuiranoj knjizi ponuda, ista bi se trebala koristiti kada i ako za to postoje opravdani i objektivni razlozi. Isto tako, korištenje najave transakcije u nekim okolnostima može biti suprotno obvezama investicijskog društva koje se odnose na postizanje najboljeg izvršenja za klijenta, te investicijska društva trebaju posebno obratiti pozornost na postupanje u najboljem interesu klijenta, a društva za upravljanje na postupanje u najboljem interesu fonda.

Osim navedenoga, Hanfa poziva investicijska društva da dodatnu pažnju posvete urednom  i cjelovitom vođenju knjige naloga, a da bi mogla evidentirati usklađenost svog postupanja  prilikom korištenja funkcionalnosti najave transakcije, ali i inače prilikom zaprimanja i izvršenja naloga. Investicijska društva trebaju svaki nalog po kojem postupaju cjelovito i na vrijeme (kada su ga zaprimili) evidentirati u knjizi naloga.

Kako je već navedeno, funkcionalnost najave transakcije ne predstavlja izuzetak od transparentnosti prije trgovanja sukladno odredbama članka 4. točke b. Uredbe MiFIR, jer iako je transakcija prethodno usuglašena ona se ne provodi na bilateralan način (kao izuzeci iz 4. točke b. MiFIR-a ili blok-transakcije) već se provodi na transparentan i multilateralan način, a ulagatelji koji koriste najavu transakcije prihvaćaju tržišni rizik da im se ne izvrši transakcija onako kako su je prethodno usuglasili. Kao i do sada, sva relevantna regulativa (ZTK, MiFIR i Uredba o zlouporabi tržišta) i dalje strogo zabranjuje fiksiranje cijene odnosno provođenje prethodno dogovorenih transakcija mimo reguliranog izuzetka (primjer reguliranog izuzetka na tržištu Zagrebačke burze su blok transakcije). Stoga, provođenje dogovorenih transakcija izvan formaliziranog izuzetka ima sve konstitutivne elemente definicije „nepravilno sklopljenih transakcija“ u smislu ZTK i implementirane Uredbe o zlouporabi tržišta.

U nastavku je grafički prikaz karakteristika nove funkcionalnosti u trgovinskom sustavu.

 

 

 

 

 

11.01.2019.

Usklađenost sa Smjernicama ESMA-e

Temeljem članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/2018), Hanfa se dana 10. siječnja 2019. Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi „Smjernica o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz primjerenost“ (ESMA35-43-1163) s 10. siječnjem 2019. godine.

Pročitaj više...

18.10.2018.

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s pravilnicima koji se odnose na dostavu propisanih informacija Hanfi i u SRPI te na financijsko izvještavanje izdavatelja

Nastavno na stupanje na snagu novog Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18; dalje: ZTK), Hanfa je dužna donijeti određene pravilnike kojima se dodatno uređuju pojedina područja. Jedno od tih područja je i transparentnost izdavatelja. S tim u vezi, obavještavamo vas da je Hanfa pripremila set pravilnika koji se odnose na dostavu propisanih informacija Hanfi i u SRPI te na financijsko izvještavanje izdavatelja, a o čemu vam detaljnije informacije dajemo u nastavku.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti