Opći kriteriji i metodologije za postupak nadzorne provjere i ocjene

Nadležna tijela obvezna su javno objaviti opće kriterije i metodologije koje se primjenjuju u postupku nadzorne provjere i ocjene iz članka 97. Direktive 2013/36/EU.

Postupak nadzorne provjere i ocjene investicijskih društava (engl. SREP) obavljaju nadležna tijela i predstavlja sveobuhvatan proces kojim nadležna tijela procjenjuju i ocjenjuju izloženost riziku pojedinog investicijskog društva. Navedeni postupak također obuhvaća procjenu adekvatnosti i održavanja internoga kapitala investicijskog društva (engl. ICAAP), pri čemu postupak procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala investicijskog društva obavlja samo društvo. Sam postupak procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala investicijskog društva omogućuje održavanje odgovarajuće razine internoga kapitala u odnosu na profil rizičnosti investicijskog društva.

Podaci:

  1. Postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP)