Uređeno tržište

Uređeno tržište je multilateralni sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater te koji ispunjava sljedeće uvjete:

  • spaja ili omogućava spajanje interesa trećih za kupnju i prodaju financijskih instrumenata, sukladno unaprijed određenim jednoznačnim pravilima i na način koji dovodi do zaključivanja ugovora u svezi s financijskim instrumentima koji su uvršteni radi trgovanja po njegovim pravilima i/ili u sustavu,
  • posjeduje odobrenje kao uređeno tržište i
  • redovito djeluje sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Poslovanjem uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj može, kao tržišni operater, upravljati samo burza sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a na temelju odobrenja Hanfe. Tržišni operater može biti i samo uređeno tržište.

Osnivanje i poslovanje tržišnog operatera (pravni oblik, temeljni kapital, sastav uprave i nadzornog odbora, kvalificirani ulagatelji, organizacijski zahtjevi, izvještavanje Hanfe o poslovanju) te uspostavljanje i funkcioniranje uređenog tržišta (vrsta i način trgovanja, sustav poravnana i/ili namire, izvještavanje o ponudi i potražnji, izvještavanje o provedenim transakcijama, uvjeti za uvrštenje financijskih instrumenata, privremena obustava i isključenje financijskih instrumenata iz trgovanja, članstvo) propisani su odredbama Zakona o tržištu kapitala. Za upravljanje uređenim tržištem potrebno je odobrenje Hanfe. Opće uvjete poslovanja burze i uređenog tržišta kojim upravlja, burza je dužna propisivati aktima (Pravilima i Uputama) te je obvezna donijeti Cjenik, vodeći se ravnopravnošću položaja svih korisnika usluga burze i razumnim komercijalnim uvjetima.

Trgovanje na uređenom tržištu mora se odvijati po načelima učinkovitosti, ažurnosti, nepristranosti i jednakosti svih sudionika, a tržišni operater je dužan odabrati trgovinski sustav za trgovanje vodeći se načelima:

  • učinkovitosti,
  • ekonomičnosti,
  • funkcionalnosti trgovinskog sustava,
  • zaštite ulagatelja.

U Republici Hrvatskoj postoji jedno uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. kao tržišni operater. Detaljniji podaci dostupni su na službenoj internetskoj stranici Zagrebačke burze d.d.

Kalendar trgovinskih dana

Hanfa je, sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, obvezna na svojim internetskim stranicama objavljivati kalendar trgovinskih dana svakog uređenog tržišta koje posluje u Republici Hrvatskoj.

Kalendar trgovinskih dana uređenog tržišta kojim upravlja Zagrebačka burza d.d. dostupan je nastavku.