Sistematski internalizator

Investicijsko društvo koje trguje za vlastiti račun izvršavajući naloge klijenata izvan uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme (MTP), smatrat će se sistematskim internalizatorom sukladno Zakonu o tržištu kapitala te uvjetima propisanim Uredbom Komisije (EZ-a) broj 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. kojom se provodi Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u svezi obveze vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnošću tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata u trgovanje i pojmovima određenim u smislu spomenute Direktive.

Investicijsko društvo koje namjerava steći status sistematskog internalizatora dužno je o tome prethodno obavijestiti Hanfu.

Sukladno Uredbi Komisije (EZ-a) broj 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. kojom se provodi Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u svezi obveze vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnošću tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata u trgovanje i pojmovima određenim u smislu spomenute Direktive, Hanfa je obvezna na svojim internetskim stranicama objaviti i redovito ažurirati popis sistematskih internalizatora za dionice uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj.

U Republici Hrvatskoj za sada ne postoji niti jedan sistematski internalizator.