Mjesta trgovanja

Multilateralni sustavi (mjesta) organiziranog trgovanja financijskim instrumentima su:

  • uređeno tržište i
  • multilateralna trgovinska platforma (MTP)

Bilateralan sustav (mjesto) trgovanja financijskim instrumentima je:

  • sistematski internalizator.

Uređeno tržište je multilateralni sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater i koji spaja ili omogućava spajanje interesa trećih za kupnju i prodaju financijskih instrumenata, sukladno unaprijed određenim jednoznačnim pravilima i na način koji dovodi do zaključivanja ugovora u svezi s financijskim instrumentima.

MTP je multilateralni sustav kojim upravlja investicijsko društvo ili tržišni operater, a koji spaja ponudu i potražnju za financijskim instrumentima više zainteresiranih trećih strana.

Sistematski internalizator je investicijsko društvo koje na organiziran, učestao i sustavan način trguje za vlastiti račun izvršavajući naloge klijenata izvan uređenog tržišta ili multilateralne trgovinske platforme.

Za upravljanje uređenim tržištem i MTP-om potrebno je odobrenje Hanfe, dok je investicijsko društvo koje namjerava steći status sistematskog internalizatora dužno o tome Hanfu prethodno obavijestiti.

Na objavu podataka o ponudi i potražnji (podaci prije trgovanja) i podataka o izvršenim transakcijama (podaci nakon trgovanja) primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EZ-a) broj 1287/2006 od 10. kolovoza 2006. kojom se provodi Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u svezi obveze vođenja evidencija investicijskih društava, izvještavanjem o transakcijama, transparentnošću tržišta, uvrštavanjem financijskih instrumenata u trgovanje i pojmovima određenim u smislu spomenute Direktive.