1. Naziv suda Odluka Hanfe Prvostupanjska odluka Drugostupanjska odluka Objašnjenje
  2. Naziv suda: Upravni sud RH - Prvostupanjska odluka: Rješenje broj Us-10558/2005-4 -