Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima podzakonskih propisa

Objavljeno: 22. prosinca 2020.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 22. prosinca 2020. godine do 7. siječnja 2021. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti