25.03.2024.

Voditelj Odjela za analizu izvještaja osiguranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za analizu osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu

Voditelj Odjela za analizu izvještaja osiguranja (m/ž)

(jedan izvršitelj)

 

Opis poslova:

 • organizira, nadzire i upravlja radom Odjela te samostalno obavlja poslove iz djelokruga Odjela
 • izvještava voditelja Direkcije i direktora Sektora o svim relevantnim pitanjima iz djelokruga Odjela
 • izrađuje plan rada, strategiju razvoja, interne procedure i druge opće akte te prati i kontrolira njihovo izvršenje
 • organizira, nadzire i upravlja procesima prikupljanja, provjere, analize i obrade nadzornih, financijskih i statističkih izvještaja i drugih akata subjekata nadzora iz područja nadležnosti odjela
 • organizira, nadzire i upravlja procesima prikupljanja, provjere, analize i obrade regulatornih (tzv. Solventnost II) izvještaja subjekata nadzora iz područja nadležnosti Odjela
 • predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje organizacije i rada Odjela, Direkcije i Sektora
 • predlaže usvajanje indikatora za nadzor
 • analizira poslovanje i poslovni model subjekata nadzora, uključujući i planove i ostvarenje planova subjekata nadzora te analizira i ocjenjuje rizike iz područja nadležnosti Sektora o čemu redovito izvještava i daje prijedloge postupanja
 • kontrolira rezultate provedenih postupaka nadzora, provedenih analiza i ocjena rizika subjekata nadzora, izvještava voditelja Direkcije i predlaže daljnje postupanje
 • ujednačava i unaprjeđuje postupke provođenja nadzora, izrađuje nadzorne indikatore, aktivnosti i metode te razvija alate za nadzor
 • sastavlja i kontrolira interne i eksterne izvještaje
 • prati regulativu i najbolju praksu iz djelokruga nadležnosti Odjela, usklađuje rad Odjela te po potrebi predlaže i organizira postupke donošenja i izmjene propisa
 • predlaže suradnju s drugim organizacijskim jedinicama, domaćim i međunarodnim tijelima, organizacijama i drugim subjektima na poslovima iz nadležnosti Odjela
 • predlaže i vodi projekte te drži predavanja
 • u upravnim stvarima iz nadležnosti Hanfe sudjeluje u vođenju upravnog postupka i izradi akata u okviru djelokruga organizacijske jedinice.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni prijediplomski i diplomski studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje 4 godine odgovarajućeg radnog iskustva
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office alata
 • položen državni ispit.

Napomena: Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu naknadnog polaganja. Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit ne trebaju polagati državni ispit.

Prednosti:

 • završen studij ekonomije ili matematike
 • radno iskustvo u financijskom sektoru, a posebno u području osiguranja
 • iskustvo rada ili vođenja tima u području aktuarstva ili u području upravljanja rizicima društva za osiguranje
 • iskustvo rada ili vođenja tima u području računovodstva ili kontrolinga društva za osiguranje
 • poznavanje regulatornog okvira Solventnost II
 • poznavanje računovodstvenih standarda MSFI 17 / MSFI 9.

Što nudimo:

-       ugovor na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

-       stručno usavršavanje

-       iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 11.04. 2024. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu
 • potvrdu o radno-pravnom statusu osiguranika (prijave na mirovinsko osiguranje prema  matičnoj evidenciji HZMO-a).

S razlozima i načinima prikupljanja osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste kandidati se mogu upoznati putem linka Pravila privatnosti, a s načinom prijave i dostave dokumentacije putem linka Upute za prijavu na natječaj na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će u selekcijski postupak biti uključeni samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije radno iskustvo i kompetencije u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/24-02/08

URBROJ: 326-01-30-33-24-1

U Zagrebu, 22. ožujka 2024.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.