25.03.2024.

Mlađi supervizor – pripravnik u Odjelu za praćenje usklađenosti osiguranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za superviziju osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu

Mlađi supervizor – pripravnik u Odjelu za praćenje usklađenosti osiguranja (m/ž)

(više izvršitelj/ica)

 

Opis poslova:

 • sudjeluje u određenim aktivnostima prilikom provođenja postupka nadzora i kontroli izvršenja izdanih mjera i ishoda nadzora
 • sudjeluje u sastavljanju internih i eksternih izvještaja
 • sudjeluje u postupku izrade dokumenata koji se dostavljaju na kolegij Upravnog vijeća, subjektima nadzora, odborima, institucijama, kao i ostalih dokumenata iz djelokruga odjela, direkcije i Sektora
 • sudjeluje u analizi poslovanja i poslovnog modela subjekata nadzora, uključujući i planove i ostvarenje planova subjekata nadzora
 • sudjeluje u izradi okvira za prikupljanje podataka
 • po potrebi sudjeluje u postupku donošenja i izmjene zakona i podzakonskih akata
 • po potrebi sudjeluje u izradi internih akata i procedura kojima se reguliraju standardi rada i postupanja u odjelu, direkciji i Sektoru
 • sudjeluje u projektima
 • po potrebi sudjeluje u postupcima licenciranja unutar djelokruga Sektora
 • sudjeluje u izradi planova i izvještaja.

Uvjeti:

 • završen sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij kojim je osoba stekla najmanje 180 ECTS bodova
 • bez radnog staža u struci odnosno bez iskustva stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili s pripravničkim stažem odnosno s iskustvom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju kraćem od 12 mjeseci
 • osnovno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office alata.

Prednosti:

 • završen studij prava.

Što nudimo:

 • ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana uz mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme nakon isteka pripravničkog staža
 • stručno usavršavanje
 • iskustvo suradnje s domaćim i međunarodnim institucijama.

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 11.4. 2024. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju na hrvatskom jeziku:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu
 • potvrdu o radno-pravnom statusu osiguranika (prijave na mirovinsko osiguranje prema  matičnoj evidenciji HZMO-a).

S razlozima i načinima prikupljanja osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste kandidati se mogu upoznati putem linka Pravila privatnosti, a s načinom prijave i dostave dokumentacije putem linka Upute za prijavu na natječaj na našim internetskim stranicama.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052.

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će u selekcijski postupak biti uključeni samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/24-02/06

URBROJ: 326-01-30-33-24-1

U Zagrebu, 22. ožujka 2024.

PODIJELITE ČLANAK

Ostale vijesti

Sve vijesti
KOLAČIĆI

Nužni kolačići su nam potrebni kako bi stranica funkcionirala na ispravan način te kako bismo u što većoj mjeri održali sigurnosne standarde pridržavajući se svih važećih propisa.

Ova kategorija kolačića može se nazivati i tzv. kolačićima treće strane. Statistički kolačići pripadaju i skupini funkcionalnih kolačića koji nam omogućuju da se na web servisu sačuvaju informacije koje su prethodno upisane (primjerice korisničko ime ili jezik) te da poboljšaju mogućnost pružanja bolje usluge kroz praćenje analitike odnosno statistike posjeta. Moramo vas obavijestiti da prilikom korištenja ove kategorije kolačića dolazi do prijenosa podataka u treće zemlje.