Objave sa sjednica

28.06.2017.

44. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 28. lipnja 2017. održana je 44. izvanredna sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se društvu CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 26187994862, daje odobrenje za pripajanje društva CROATIA zdravstveno osiguranje d.d., Zagreb, Miramarska 22, OIB 45302812775, u skladu s Ugovorom o pripajanju od dana 7. travnja 2017. godine

Pročitaj više...