Objave sa sjednica

01.09.2017.

58. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 1. rujna 2017. održana je 58. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Dalibora Fella, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, na mandat u trajanju od četiri (4) godine od dana izbora

Pročitaj više...