Objave sa sjednica

12.01.2018.

4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 11. siječnja 2018. održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se društvu NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Nova Ves 11, OIB: 89465817492, oduzima odobrenje za rad...

Pročitaj više...