5. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 11. veljače 2021. na 5. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Rješenje kojim se Gorazdu Jenku izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva TRIGLAV OSIGURANJE d. d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, počevši od 10. srpnja 2021. godine
  2. Rješenje kojim se Davidu Benedeku izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva TRIGLAV OSIGURANJE d. d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za preostalo trajanje postojećeg mandata od 4 (četiri) godine, koji je započeo 1. listopada 2018. godine
  3. Rješenje kojim se Tomažu Žustu, izdaje odobrenje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva TRIGLAV OSIGURANJE d. d., Antuna Heinza 4, Zagreb, OIB: 29743547503, za preostalo trajanje postojećeg mandata od 4 (četiri) godine, koji je započeo 28. veljače 2018. godine
  4. Rješenje kojim se Božici Brekalo, osnivačici obrta za zastupanje u osiguranju IMBK, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Božica Brekalo, Požega, Osječka 72, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  5. Rješenje kojim se društvu ADRIATIC EXPLORE TRAVEL j.d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Polačišće 2, OIB: 68250252442, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja kao sporednom posredniku u osiguranju
  6. Rješenje kojim se društvu Harvey Norman Croatia d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Velimira Škorpika 34/2, OIB: 97757193486, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja kao sporednom posredniku u osiguranju