48. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Upravno vijeće je dana 12. prosinca 2019. na 48. sjednici donijelo sljedeće odluke od interesa za javnost:

  1. Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda
  2. Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) br. 909/2014
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
  4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
  5. Smjernice o referentnim vrijednostima koje koriste mirovinska društva kod ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire
  6. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Marijanu Jakovac, za obavljanje funkcije članice uprave društva ALLIANZ ZAGREB d.d., Heinzelova 70, Zagreb, OIB: 23759810849, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine koji počinje teći 8. (osmoga) dana od dana donošenja rješenja Hanfe
  7. Rješenje kojim se daje suglasnost za imenovanje za člana uprave investicijskog društva Credos d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Nemčićeva 7, OIB: 21667415955, za Romana Rinkovca, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina, koji počinje od 15. prosinca 2019. godine
  8. Rješenje kojim se Branku Lipiću, osnivaču obrta za zastupanje u osiguranju LB5, obrt za zastupanje u osiguranju, Branko Lipić, Draškovec, K. Zvonimira 4, daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja
  9. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611 odobrava registracija kao administratora neznačajnih referentnih vrijednosti na temelju reguliranih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011