45. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 9. kolovoza 2018. održana je 45. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Krešimiru Jušinskom daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva Antea brokeri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 55, OIB: 13216170782, za mandat u trajanju od šest (6) mjeseci, koji počinje teći od dana 12. kolovoza 2018. godine
  2. Rješenje kojim se Vesni Ćebetarević daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave društva Raiffeisen FACTORING d.o.o., Zagreb, Petrinjska 59, OIB: 95180802194, na mandat od 4 (četiri) godine
  3. Rješenje kojim se ukida Privremeno rješenje, KLASA: UP/ 973-03/17-01/30, URBROJ: 326-550-552-17-10 od 22. rujna 2017. doneseno u predmetu povodom zahtjeva Alme Mekić Ćerdić, za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članice uprave ERSTE FACTORING d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 10194059689 na zahtjevom zatraženi mandat u trajanju od 3 (tri) godine; te se Almi Mekić Ćerdić daje suglasnost za obavljanje funkcije članice uprave društva ERSTE FACTORING d.o.o. na mandat koji je zatražen zahtjevom u trajanju od 3 (tri) godine
  4. Rješenje kojim se ukida Privremeno rješenje, KLASA: UP/ 973-03/17-01/31, URBROJ: 326-550-552-17-8 od 22. rujna 2017. doneseno u predmetu povodom zahtjeva Andrijana Jelavića, za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva ERSTE FACTORING d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB: 10194059689, na zahtjevom zatraženi mandat u trajanju od 3 (tri) godine; te se Andrijanu Jelaviću daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva ERSTE FACTORING d.o.o., na mandat koji je zatražen zahtjevom u trajanju od 3 (tri) godine
  5. Rješenje kojim je Miljenku Blečiću, suvlasniku obrta, AZ B&G, zajednički obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Miljenko Blečić i Tomica Grbčić, Salakovci, Salakovci 11 B, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 21. lipnja 2017. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 974-03/16-01/03, URBROJ: 326-01-660-663-16-4
  6. Rješenje kojim se Daliboru Levaku, osnivaču obrta LEVAK, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, DALIBOR LEVAK, KRAPINA, UL. DR. F. TUĐMANA 2, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  7. Rješenje kojim se Moniki Homberger, osnivačici obrta MOA, obrt za zastupanje u osiguranju, Monika Homberger, Vodice, Trg Kneza Branimira 32, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim je Petru Vrvilu, vlasniku obrta, Obrt za zastupanje Galea, vl. Petar Vrvilo, Kaštel Lukšić, Dr. Vjekoslava Omašića 5, dana 21. lipnja 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 23. prosinca 2010. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga UP/I-453-02/10-37/69, URBROJ: 326-112-10-2
  9. Rješenje kojim je Josipu Babiću, vlasniku obrta, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU „G.I.A“, VL. JOSIP BABIĆ, VIŠKOVO, LUČIĆI 29, dana 31. siječnja 2018., prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 14. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije
  10. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, OIB:84368186611, odobravaju izmjene i dopune Cjenika, koje je Uprava Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a, donijela dana 25. srpnja 2018. godine